CGG Vlaams-Brabant Oost vzw

Kwetsbaarheid begint met moed. Moed om er te zijn en jezelf te laten zien.

(Brené Brown)

Preventie Tabak, Alcohol en andere Drugs

Hulpverleners richten zich op individuele mensen met vragen of problemen. Preventiewerkers richten zich tot tussenpersonen zoals een leerkracht, een agent, een hupverlener en organisaties. Via informatieverstrekking, consult, intervisie, coaching of vorming maken de preventiewerkers hen meer deskundig in het omgaan met aanwezigheid, gebruik en misbruik van legale en illegale drugs in hun context.

Uitgangspunten hierbij:

  • Het gaat over alle drugs (zowel legaal als illegaal) en verslaving (ook gokken en gamen).
  • Het gaat over de hele bevolking, van jong tot oud. Een aanpak op maat met doelen op lange termijn waarin éénmalige acties kaderen.
  • We proberen alle sectoren te betrekken en werken participatief.

Klik hier voor onze tarieven: 2023 04 05 Tarieven preventie.pdf

  • Prijzen zijn inclusief verplaatsingsonkosten, exclusief andere kosten
  • Online gelden dezelfde tarieven als live
  • De tarieven kunnen afwijken in het kader van specifieke projecten
  • Tarieven zijn bespreekbaar voor specifieke situaties

Reductietarief:

CLB, CAW, BJZ, scholen, BOEK, Efrem, Tussenstap vzw, huisartsen, jeugdverenigingen, ziekenhuizen, holebi- en transverenigingen, politionele diensten, gevangenissen, lokale overheden zoals sociale centra, OCMW en aanvragende steden en gemeenten

Standaardtarief:

Commerciële bedrijven met winstoogmerk/multinationals/KMO's, autonome gemeentebedrijven met commerciële insteek (vanuit lokale overheden), Externe diensten ter Preventie en Bescherming op het werk.

Contact:  preventieTAD@cgg-vbo.be

Vroeginterventie

Vroeginterventie heeft als doel om vroegtijdig in te grijpen op een moment dat er wel al tekenen en signalen zijn van potentieel problematisch middelengebruik maar
wanneer er nog geen diagnose is gesteld en er ook nog geen hulpvraag is.

Alcohol de baas - Folder

5 groepssessies voor volwassenen die willen stilstaan bij het eigen alcoholgebruik. Klik hier voor meer informatie. www.herstelacademie.be/oost-brabant

Procesbegeleiding psychofarmaca woonzorgcentra

Het project procesbegeleiding voor preventie binnen woonzorgcentra ondersteunt woonzorgcentra om de lichamelijke en geestelijke gezondheid van bewoners te bevorderen, hun kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te houden, de kennis over gezondheidsthema’s te verhogen en er ook expliciet aandacht aan te besteden. Het project kadert in de nieuwe preventieve gezondheidsdoelstelling ‘Gezonder leven’.

De Vlaamse overheid stelt procesbegeleiders ter beschikking om WZC hierin te ondersteunen. Het project zet onder meer in op psychofarmaca, een opdracht die in Vlaams-Brabant vorm krijgt door onze preventiemedewerkers.

https://www.gezondleven.be/projecten/procesbegeleiding-voor-preventie-in-woonzorgcentra

Level Up als ouder

Een groepscursus voor ouders die zich zorgen maken om het gamegedrag van hun kind. klik hier voor meer informatie, ga naar https://www.yuneco.be , rubriek 'Agenda' en type bij zoeken... level up 

Safe 'n Sound

Safe ‘n Sound is er voor de bezoekers van evenementen, festivals en clubs in de elektronische dance scene. Op deze locaties vind je onze peers in de Safe ’n Sound-infostand. Je kan bij hen terecht voor informatie over alcohol en andere partydrugs, gehoorschade en veilig vrijen. Zo helpen we de risico’s, voor zij die gebruiken of eraan denken te gebruiken, zo klein mogelijk te houden.

Safe ’n Sound probeert gezondheidsproblemen te voorkomen zonder per se middelengebruik te willen vermijden. In de dancescene worden nu eenmaal legale en illegale drugs gebruikt. Dat gebruik brengt risico’s met zich mee, zoals oververhitting, bad trips, outgaan, gehoorschade, enz. Door enkele voorzorgsmaatregelen kan je al heel wat problemen voorkomen.

Aan de infostand vind je peers: getrainde vrijwilligers met dezelfde interesses, levensstijl en ervaringen als de andere feestvierders. Ze informeren feestvierders vanuit hun belevingen in het uitgaansleven, hun eigen ervaringen met druggebruik of omdat ze interesse hebben in druggebruik als een maatschappelijk fenomeen. Dit doen ze neutraal en objectief, zonder te veroordelen.

Meer info over dit project vind je op www.safensound.be