CGG Vlaams-Brabant Oost vzw

Kwetsbaarheid begint met moed. Moed om er te zijn en jezelf te laten zien.

(Brené Brown)

Preventie Tabak, Alcohol en andere Drugs

Hulpverleners richten zich op individuele mensen met vragen of problemen. Preventiewerkers richten zich tot tussenpersonen zoals een leerkracht, een agent, een hupverlener en organisaties. Via informatieverstrekking, consult, intervisie, coaching of vorming maken de preventiewerkers hen meer deskundig in het omgaan met aanwezigheid, gebruik en misbruik van legale en illegale drugs in hun context.

uitgangspunten hierbij:

  • het gaat over alle drugs (zowel legaal als illegaal) en verslaving (ook gokken en gamen).
  • het gaat over de hele bevolking, van jong tot oud. Een aanpak op maat met doelen op lange termijn waarin éénmalige acties kaderen.
  • We proberen alle sectoren te betrekken en werken participatief.

onze tarieven:

  Advies, coaching, consult, intervisie

  • Reductie: gratis
  • Standaard: €150 per uur

  Vorming

  • Reductie: €75 per uur, €200 per dagdeel, €375 per dag
  • Standaard: €150 per uur,75 per uur, €200 per dagdeel, €375 per dag

 Reductie:

CLB, CAW, BJZ, scholen, BOEK, Efrem, Tussenstap vzw, huisartsen, jeugdverenigingen, ziekenhuizen, holebi- en transverenigingen, politionele diensten, gevangenissen, lokale overheden zoals sociale centra, OCMW en aanvragende steden en gemeenten

Standaard:

commerciële bedrijven met winstoogmerk/multinationals/KMO's, autonome gemeentebedrijven met commerciële insteek (vanuit lokale overheden), Externe diensten ter Preventie en Bescherming op het werk.

Prijzen zijn inclusiefvervoersonkosten, eventuele kopiekosten: €0,10  per bladzijde ;  tarieven zijn bespreekbaar voor specifieke situaties.

contact:  preventieTAD@cgg-vbo.be

Vroeginterventie

Vroeginterventie heeft als doel om vroegtijdig in te grijpen op een moment dat er wel al tekenen en signalen zijn van potentieel problematisch middelengebruik maar
wanneer er nog geen diagnose is gesteld en er ook nog geen hulpvraag is.

   

Alcohol de baas - algemene folder

5 groepssessies voor volwassenen die willen stilstaan bij het eigen alcoholgebruik

Brochure alcohol en drugs op de werkvloer 

Onder  het motto "spoel problemen rond alcohol en drugs op de werkvloer niet door" ontwikkelde de preventiewerking van CGG Vlaams-Brabant Oost in overleg
met verschillende organisaties in de sociale economie en met steun van de provincie Vlaams-Brabant een brochure met daarin concrete handvatten over de aanpak
van functioneringsproblemen op de werkvloer. Via sprekende casussen en mogelijke reacties wordt dit verder uitgewerkt. klik hier voor de folder voor het najaar 2021

Een brochure voor leidinggevenden binnen de sociale economie die te maken hebben met functioneringsproblemen door alcohol- en ander druggebruik. Om de brochure te promoten en te gebruiken binnen organisaties sociale economie bestaat er een uitgewerkt aanbod. Tijdens een korte vorming krijgen leidinggevenden een aantal tips aangereikt, worden een aantal fabels ontkracht, wordt met de brochure aan de slag gegaan en oefenen ze via casussen vaardigheden in. Kostprijs brochure: €10 per brochure, vanaf 10 exemplaren €5 per brochure  

 te bestellen via: preventieTAD@cgg-vbo.be  

Procesbegeleiding psychofarmaca woonzorgcentra

Het project procesbegeleiding voor preventie binnen woonzorgcentra ondersteunt woonzorgcentra om de lichamelijke en geestelijke gezondheid van bewoners te bevorderen, hun kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te houden, de kennis over gezondheidsthema’s te verhogen en er ook expliciet aandacht aan te besteden. Het project kadert in de nieuwe preventieve gezondheidsdoelstelling ‘Gezonder leven’.

De Vlaamse overheid stelt procesbegeleiders ter beschikking om WZC hierin te ondersteunen. Het project zet onder meer in op psychofarmaca, een opdracht die in Vlaams-Brabant vorm krijgt door onze preventiemedewerkers.

https://www.gezondleven.be/projecten/procesbegeleiding-voor-preventie-in-woonzorgcentra

Level Up als ouder

Een groepscursus voor ouders die zich zorgen maken om het gamegedrag van hun kind.  klik hier voor de folder voor het najaar 2021

Safe 'n Sound

Safe ‘n Sound is er voor de bezoekers van evenementen, festivals en clubs in de elektronische dance scene. Op deze locaties vind je onze peers in de Safe ’n Sound-infostand. Je kan bij hen terecht voor informatie over alcohol en andere partydrugs, gehoorschade en veilig vrijen. Zo helpen we de risico’s, voor zij die gebruiken of eraan denken te gebruiken, zo klein mogelijk te houden.

Safe ’n Sound probeert gezondheidsproblemen te voorkomen zonder per se middelengebruik te willen vermijden. In de dancescene worden nu eenmaal legale en illegale drugs gebruikt. Dat gebruik brengt risico’s met zich mee, zoals oververhitting, bad trips, outgaan, gehoorschade, enz. Door enkele voorzorgsmaatregelen kan je al heel wat problemen voorkomen.

Aan de infostand vind je peers: getrainde vrijwilligers met dezelfde interesses, levensstijl en ervaringen als de andere feestvierders. Ze informeren feestvierders vanuit hun belevingen in het uitgaansleven, hun eigen ervaringen met druggebruik of omdat ze interesse hebben in druggebruik als een maatschappelijk fenomeen. Dit doen ze neutraal en objectief, zonder te veroordelen.

Meer info over dit project vind je op www.safensound.be