CGG Vlaams-Brabant Oost vzw

Kwetsbaarheid begint met moed. Moed om er te zijn en jezelf te laten zien.

(Brené Brown)

Aanmeldprocedure

Eerste contact

Je neemt telefonisch contact op met de dichtstbijzijnde vestigingsplaats. Je kan ons elke werkdag bereiken tussen 9u en 12.30u en van 14u tot 16.30u, vrijdag tot 15u. 

We verzamelen in dit eerste contact een aantal gegevens en organiseren een verkennend gesprek. Dit kan telefonisch, via beeldbellen of live. In principe is dit binnen de twee weken.

Verkenning

Samen met jou bekijkt een hulpverlener wat je verwachtingen zijn, waar je nood aan hebt, wat de gepaste behandeling zou kunnen zijn, welke behandelingsmogelijkheden wij bieden en waar je nog terecht kan. In overleg met jou contacteren we ook de verwijzer en eventuele andere hulpverlening. 

Behandeling

De behandelmogelijkheden zijn divers (medisch-psychiatrisch, psychotherapeutisch, een combinatie van beide) en ook de manier waarop (individueel, met partner, gezin, in groep) varieert. Zowel in de loop als op het einde van het traject is het mogelijk dat we in overleg met jou ook de verwijzer en andere hulpverleners contacteren. 

informatie over dossiervorming: klik hier

Tarieven: klik hier

Op de dag van de afspraak breng je het volgende mee: 

  • een eventuele verwijsbrief en/of verslagen van eerdere begeleiding of opname
  • een recent klevertje van de mutualiteit

Als je niet kan komen

Verwittig ons dan ten laatste 2 werkdagen op voorhand. Op die manier kunnen wij iemand anders inplannen en vermijd je dat je voor je afspraak toch dient te betalen (administratieve bijdrage) ook al is deze niet doorgegaan. 

Niet tevreden?

Bespreek dit met je hulpverlener. Lukt dit niet of is dit niet voldoende? Vraag dan een afspraak bij de verantwoordelijke arts. Je kan ook beroep doen op een externe, onafhankelijke klachtenbemiddelaar en dit bij Kris Bruyninckx, telefonisch 0497 47 70 66 of per mail: kris.bruyninckx@oogg.be of bij Marlies Thonnon, telefonisch 0495 57 44 33 of per mail: marlies.thonnon@oogg.be

Duurtijd & afronding

Hoelang je behandeling duurt is moeilijk te voorspellen. Dit kan gaan van enkele weken tot enkele maanden of langer. De ernst, de omstandigheden, de tijd die je kan vrijmaken en de mate waarin er een goede samenwerking is tussen jou, je hulpverlener en alle betrokkenen hebben een invloed.

De afronding gebeurt het best in onderling overleg, met een terugblik en een vooruitblik.