CGG Vlaams-Brabant Oost vzw

Kwetsbaarheid begint met moed. Moed om er te zijn en jezelf te laten zien.

(Brené Brown)

Aanmeldprocedure

Je neemt telefonisch contact op met de dichtstbijzijnde vestigingsplaats. Je kan ons elke werkdag bereiken tussen 9u en 12.30u en van 14 tot 16.30u, vrijdag tot 15u. 

We verzamelen in dit eerste contact een aantal gegevens en maken een afspraak voor een intakegesprek. In principe is dit binnen de twee weken.

Intake & onderzoek

Samen met een hulpverlener bekijk je wat je verwachtingen zijn, waar je nood aan hebt, of we de gepaste behandeling bieden en indien niet, wie dan wel. 

Behandeling

De behandelmogelijkheden zijn divers (medisch-psychiatrisch, psychotherapeutisch, een combinatie van beide) en ook de manier waarop (individueel, met partner, gezin, in groep). De hulpverlener informeert de verwijzer bij aanvang en bij afsluiting van de behandeling, maar enkel met jouw toestemming.

Tarieven

Psychiater: volgens de RIZIV-tarieven

Therapeut: 11 euro per individueel of groepsgesprek. Wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming betaalt 4 euro, wie in het kalenderjaar de maximumfactuur voor medische zorgen bereikte hoeft niet meer te betalen.

De hulpverlener informeert je over de tarieven bij het eerste gesprek. Zijn deze tarieven niet haalbaar? Bespreek dit zeker met je hulpverlener!

Op de dag van de afspraak breng je het volgende mee: 

  • eventuele verwijsbrief of verslagen van eerdere begeleiding of opname
  • klevertje van de mutualiteit

Als je niet kan komen

Verwittig ons dan ten laatste 2 werkdagen op voorhand. Op die manier kunnen wij iemand anders inplannen en vermijd je dat je voor je afspraak toch dient te betalen (administratieve bijdrage) ook al is deze niet doorgegaan. 

Niet tevreden?

Bespreek dit met je hulpverlener. Lukt dit niet of is dit niet voldoende? Vraag dan een afspraak bij de verantwoordelijke arts. Je kan ook beroep doen op een externe onafhankelijke klachtenbemiddelaar en dit telefonisch 0497 47 70 66 of 0497 47 70 67 of via mail: kris.bruyninckx@ombudsfunctieggz.be lieve.desmet@ombudsfunctieggz.be

Duurtijd & afronding

Hoelang je behandeling duurt is moeilijk te voorspellen. Dit kan gaan van enkele weken tot enkele maanden of langer. De ernst, de omstandigheden, de tijd die je kan vrijmaken en de mate waarin er een goede samenwerking is tussen jou, je hulpverlener en alle betrokkenen hebben een invloed.

De afronding gebeurt het best in onderling overleg, met een terugblik en een vooruitblik.