CGG Kempen

Zorg is onze passie

Aanmeldprocedure

Aanmeldingen verlopen anders voor de verschillende doelgroepen:

Personen onder 18 jaar

Zij kunnen bij ons terecht op doorverwijzing van de huisarts, CAW De Kempen, een centrum leerlingenbegeleiding (CLB) of een betrokken hulpverlener. 
De verwijzer kan aanmelden bij het aanmeldpunt GGZ voor kinderen en jongeren regio Kempen. Zij screenen de hulpvraag en zoeken mee naar het meest geschikte aanbod.

Het aanmeldpunt is bereikbaar op het nummer 014/97. 00.67 en dit op volgende momenten:
Maandag, dinsdag en donderdag:  13-16u 
Woensdag en vrijdag: 9-12u
Tijdens de schoolvakanties is er een aangepaste regeling waardoor de medewerkers van het aanmeldpunt op dinsdag en vrijdag niet beschikbaar zijn.

Aanmeldingen voor personen onder 18 jaar met betrekking tot de begeleiding/behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag kunnen rechtstreeks op het nummer 014/41.09.67 i.k.v. instroom in de forensische werking. Instroom in alle andere deelwerkingen verloopt via het aanmeldpunt. 

Personen boven 18 jaar

Zij kunnen bij ons terecht op doorverwijzing van de huisarts, CAW De Kempen of een privé-psychiater. Doorverwijzers kunnen aanmelden via het aanmeldingsteam van het netwerk GGZ Kempen. Dit team zal de hulpvraag screenen en doorverwijzen naar het meest geschikte zorgaanbod.

Aanmeldingen vanuit het justitiehuis voor de begeleiding/behandeling  van alternatieve gerechtelijke maatregelen (verslavingszorg) kunnen rechtstreeks via het nummer: 014/41.09.67 of via info@cggkempen.be.

Aanmeldingen voor de begeleiding/behandeling van personen met betrekking tot seksueel grensoverschrijdend gedrag kunnen rechtstreeks via het nummer: 014/41.09.67.

Dringende hulp

CGG Kempen biedt ook crisisinterventies aan. Dit aanbod loopt maximum 5 weken en omvat één tot 5 gesprekken. De gesprekken vinden plaats binnen de normale openingsuren van CGG Kempen.

Dit is geen behandelaanbod. De crisissituatie wordt uitgebreid gescreend, de acute situatie wordt gestabiliseerd, de protectieve factoren worden in kaart gebracht en versterkt. Indien nodig volgt er gerichte oriëntering en doorverwijzing. Indien aangewezen kan ingestroomd worden bij CGG Kempen, er wordt echter geen voorrang verleend.

Personen onder 18 jaar: aanmelden door een verwijzer bij het Crisismeldpunt -18 op het nummer 03/609.57.57. 

Personen tussen 18 en 65 jaar: het crisisaanbod is beschikbaar als er op dat moment een begeleiding bij CGG Kempen loopt. Personen die niet meer onder de zorg zijn van het netwerk GGZ Kempen, kunnen beroep doen op het crisisaanbod van het aanmeldingsteam (www.ggzkempen.be).

Personen boven 65 jaar: kunnen op eigen initiatief beroep doen op dit crisisaanbod.

Crisissituaties waar zeer acute hulp nodig is, horen niet binnen dit aanbod. Neem contact op met je huisarts, de huisartsenwachtpost, crisismeldpunt -18, met tele-onthaal (https://www.tele-onthaal.be), de zelfmoordlijn (Home | Zelfmoord 1813) of Awel (Awel | Awel).