CGG Kempen

Zorg is onze passie

Algemene info

CGG Kempen biedt preventie, vroegdetectie/vroeginterventie en begeleiding/behandeling aan mensen met een ernstige psychische, ernstige psychosociale en/of psychiatrische problematiek of problematiek in ontwikkeling. We richten ons hierbij naar baby’s, kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.  

Pas wanneer zorg vanuit omgeving en eerstelijnszorg (huisarts, diensten algemeen welzijn,…) onvoldoende blijkt, zullen wij gespecialiseerde interventies aanbieden.  We werken doorgaans op verwijzing van professionele zorgverleners.
We onderschrijven het principe van stepped care, wat betekent dat we eerst kiezen voor de minst ingrijpende zorg. Pas wanneer blijkt dat dit niet volstaat, worden meer gespecialiseerde interventies aangeboden. Zo gaan we op een bewuste manier om met de inzet van ons zorgaanbod.

Binnen CGG Kempen willen we oog hebben voor een aantal kwetsbare doelgroepen (o.a. kansarmen, ouderen, kinderen en jongeren, …)  en ons begeleidings- en behandelaanbod hierop afstemmen. CGG Kempen wil in samenwerking met partners inzetten op een aangepast aanbod (vb. outreachend werken) om deze doelgroepen te bereiken.

Onze teams zijn multidisciplinair samengesteld, wat een duidelijke meerwaarde is voor de geboden zorg. De verschillende disciplines werken afgestemd samen rond de cliënt en zijn context. 

Al onze medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim. De info die je met je behandelaar bespreekt, wordt als vertrouwelijke informatie behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de GDPR-wetgeving.