CGG Kempen

Zorg is onze passie

Groepsaanbod

Het groepsaanbod van CGG Kempen wordt hieronder gedeeltelijk toegelicht en up to date gehouden. Check zeker de verschillende luikjes bij interesse in een groep.

In geval van onvolledigheid van de fiche, contacteer dan het secretariaat CGG Kempen (Tel. 014 41 09 67).

Zomerkamp: emotieregulatie bij kleuters (4-7 jaar)

Inhoud:
Door middel van het werken met onder andere verhalen, spelletjes en creatieve opdrachten ondersteunen we de kinderen in hun sociaal-emotionele groei. Al spelend leren de kinderen omgaan met gevoelens, uitdagende situaties en oplossingen. 

Praktisch: 
uren: 9:30-15:00 uur, woensdag 9:30-12:30 uur
locatie: Turnhout

Kostprijs: 
intake gesprek: 4€/11€  
kamp zelf 2,5€/ dag

Planning: 3 t.e.m. 7 juli 2023

Zomerkamp echtscheiding: "Het nieuwe wij" (6-12 jaar)

Inhoud:
Delen van ervaringen binnen de nieuwe situatie, leren omgaan met de nieuwe realiteit, het verwoorden en verwerken van emoties op een creatieve wijze 

Praktisch:
Locatie Herentals: 6-10 jaar
Locatie Turnhout 8-12 jaar

Kostprijs:
intake gesprek €4/€11 
kamp zelf €2,5/ dag

Planning: 
7 t.e.m. 11 augustus 2023, Turnhout
21 t.e.m. 25 augustus 2023, Herentals 

Zomerkamp: creatief kamp (7-12 jaar)

Inhoud:
Een creatief zomeraanbod voor kinderen die worstelen met emotieregulatie.
Elke dag komt één van de basisemoties aanbod waarrond op een creatieve manier gewerkt wordt. Dit doormiddel van spel, beweging, muziek, beeldende technieken,… 

Praktisch: 
uren: 9,30-15
locatie: Turnhout, Campos

Kostprijs:
intake gesprek €4/€11 
kamp zelf €2,5/ dag

Planning: 7 t.e.m. 11 augustus 2023

 

Groepsaanbod: 'Tem je draak' (7-12 jaar)

Inhoud:
Groepstraining die chronisch getraumatiseerde kinderen  voorbereidt op vervolgtherapie en traumaverwerking. Stabilisatie-aanbod. 

Doelgroep:
Kinderen (7-12 jaar) die in een pleeggezin wonen, trauma- en stressor gerelateerde klachten hebben en nog niet kunnen of willen praten over hun traumatische ervaringen

Praktisch: Locatie Turnhout

Kostprijs: max. 11€/sessie 

Planning: najaar 2023

 

Groepsaanbod: creatieve groep (10-12 jaar)

Inhoud:
Via een creatieve manier kinderen meer/ beter in voeling brengen met hun binnenkant. Er wordt gezocht naar een manier om taal/ uiting te geven aan datgene wat leeft binnenin. 

Doelgroep:
Kinderen van 10-12 jaar die beter willen begrijpen wat ze voelen en hoe ze hiermee om kunnen gaan. Aan de slag willen gaan op een creatieve manier is een vereiste. 

Praktisch:
Locatie Herentals, woensdagnamiddag. Wekelijks, uitgezonderd tijdens vakantieperiodes

Kostprijs: max 11€/sessie 

Planning: najaar 2023

 

Groepsaanbod 10-14 jaar: emotieregulatie

Inhoud: werken aan emoties, gebaseerd op het Eureka-protocol. Bevat o.a.

 • Ontspannings- en ademhalingsoefeningen
 • Emotiebewustzijn
 • Functie van emoties
 • Aanvaarden & verdragen van emoties
 • Positieve zelfspraak (opkikkertjes)
 • GGG-model
 • Cognitieve herstructurering
 • Probleemoplossingsvaardigheden
 • Afleiding zoeken

Vorm: 12 kindsessies, 1 oudersessie, 1 evaluatiegesprek

Kostprijs: max. 11€ per sessie 

Planning: najaar 2023 (september-december) te Turnhout

Voor meer info, aanmelden of concrete data: contacteer het aanmeldpunt kinderen en jongeren op 014 97 00 67

Exposure-Kamp: kijk je angst in de ogen! 10-18 jaar

Doelgroep: kinderen tussen 10-18 jaar

Inhoud: 

Leren omgaan met angst op een speelse en ervaringsgerichte manier. Je stap voor stap blootstellen aan je angst. In een intakegesprek denken we samen na welke angst je graag onder ogen wil komen en wordt er een plan opgemaakt om je doel te bereiken. In een terugkoppelingsgesprek wordt gekeken  welke stappen er werden gezet en wat er nog gedaan kan worden verder aan de slag te gaan (samen met bv ouders). 

Concrete data: 

-- 12, 13, 14, 17 juli 2023, locatie Mol. Kennismaking voorzien op 7/7, terugkoppelingsgesprekken op 18/7 en 19/7

-- 16, 17, 18, 21, 22, 23 augustus, locatie Turnhout 

 

Kostprijs: 2.5€/ dag; 10 - 15u 

 

Voor meer info, aanmelden of concrete data: contacteer het aanmeldpunt kinderen en jongeren op 014 97 00 67

Groepsaanbod/ zomerkamp : Wel in je vel!? (6de ljr, 1ste en 2de MB |11-13 jaar)

Inhoud: Gebaseerd op de cursus “Doepressie”

De groep biedt een therapeutisch aanbod dat zich via cognitieve gedragstherapie focust op sombere gevoelens. We vertrekken vanuit het GGG-model en focussen in de verschillende sessies op de drie delen (gedrag – gedachten – gevoel) van het model. We maken met de jongeren de koppeling tussen de activiteiten die ze doen en de stemming die dit bij hen opwekt. Dit verwerken we in een dagboek zodat jongeren doorheen de sessies zicht krijgen op hun activiteiten(niveau) en hun stemming. Het denken wordt breder besproken door ook denkfouten en anders leren denken mee in rekening te nemen. Het uitdrukken van emoties en zelfexpressie behandelen we tijdens de sessies rond gevoelens. Hier zoemen we ook meer in op angsten. Doorheen de verschillende sessies zitten ook sociale vaardigheden verweven die de jongeren zullen inoefenen.

Vorm: 9 sessies 

Kostprijs: max. 11€ per sessie 

Concrete data:

aanbod zomervakantie: van 7 t.e.m. 11 augustus, locatie Geel, 9u30 - 15u00 | 2,5€/dag 

Voor meer info, aanmelden of concrete data: contacteer het aanmeldpunt kinderen en jongeren op 014 97 00 67

Groepsaanbod 12-18 jaar: KO(A)PP ZORGEN

Inhoud: creëren van een ontmoetingsruimte, psycho-educatie, kunnen/ mogen spreken over de thuissituatie en de bijhorende gevoelens. Verkennen van het netwerk en het toekomstbeeld van de jongere. Vergroten van veerkracht en kwetsbaarheid verkleinen. 

Vorm: 7 groepssessies, 1 gezinsgesprek

Kostprijs: max. 11€ per sessie 

Planning: eerstvolgende groep najaar 2023 (september-december) te Turnhout

 

Voor meer info, aanmelden of concrete data: contacteer het aanmeldpunt kinderen en jongeren op 014 97 00 67

Groepsaanbod 15 -18 jaar: Open adolescentengroep

Inhoud: Gespreksgroep waarin jongeren met uiteenlopende klachten en doelstellingen kunnen deelnemen. Belangrijk is dat de jongere hierover in uitwisseling wil gaan met leeftijdsgenoten. 

Thema's: identiteit, zelfbeeld, sociale contacten, coping, gezinscontext, ...
De thema's worden zelf ingebracht door jongeren. 

Vorm: instapmomenten in het voorjaar (januari/ februari) en najaar (september/ oktober), zowel op locatie Geel als Turnhout

Kostprijs: max. 11€ per sessie 

Planning: 

Locatie Geel: startmoment in september 2023, woensdagnamiddag, wekelijks van 13:30-15:00u

Locatie Turnhout: startmoment in september 2023, woensdagnamiddag van 13:30-15:00u

Voor meer info, aanmelden of concrete data: contacteer het aanmeldpunt kinderen en jongeren op 014 97 00 67

 

Groepsaanbod/Zomerkamp: Surfen op emoties -- hoe omgaan met (heftige) gevoelens? (15-18 jaar)

Doelgroep: jongeren van 15-18 jaar die overspoeld worden door hun emoties en hier anders mee willen leren omgaan. De jongeren moeten wel in staat zijn om hun emoties te benoemen en over hun gedrag/gevoelens te reflecteren.

Inhoud: een gedragstherapeutische vaardigheidstraining waarin vier modules aan bod komen:

 1. Aandachtsvaardigheden: zicht krijgen op je wat je voelt, denkt en vindt. Beslissingen kunnen nemen vanuit je ‘wijze Ik’.
 2. emotieregulatie vaardigheden: meer grip krijgen op je eigen emoties en gedrag
 3. crisisvaardigheden: vaardigheden leren om met pijnlijke en heftige emoties om te gaan, zonder verder in de problemen te geraken
 4. vaardigheden in sociale relaties: leren om relaties te onderhouden en goed te houden daar waar het nodig is en tegelijkertijd om op een goede manier voor jezelf op te komen

Vorm: groepssessies. Ouders worden mee uitgenodigd voor het kennismakingsgesprek en worden verwacht op een info-avond. Het aanbod in voorjaar 2023 wordt in kamp-vorm gegeven (5 volledige dagen)

Voor meer info, aanmelden of concrete data: contacteer het aanmeldpunt kinderen en jongeren op 014 97 00 67

Kostprijs: 2.5 €/ dag

Planning: 

Zomervakantie (2023): 

- 3 tem 7 juli locatie Turnhout

- 24 tem 28 juli locatie Geel

 

 

 

Groepsaanbod ACT - "volg je eigen weg" (15-18 jaar)

Inhoud/ doelstelling: Er wordt onderzocht wat echt belangrijk is voor jou, hoe je je bewust wordt van je gedachten en gevoelens en wat mogelijke hindernissen zijn op je pad. Er wordt geoefend hoe lastige gevoelens en gedachten minder in de weg kunnen staan en hoe acties ondernomen worden in lijn met je hart. 

Vorm: groepssessies i.c.m. een ouderavond (doel: informeren en uitwisselen rond het traject)

Kostprijs: max. 11€ per sessie 

Voor meer info, aanmelden of concrete data: contacteer het aanmeldpunt kinderen en jongeren op 014 97 00 67

 

Groepsaanbod ouderschap: Samen in beweging

Het ouderschap is soms een hele uitdaging. In deze oudergroep wordt samen gezocht hoe er in beweging gekomen kan worden rond het ouderschap. Bewegen naar jezelf als ouder, naar je kind en naar de mensen die jullie omringen. 

Er wordt ingezoomd op: 

 • Bewegen naar jezelf -> invloed van je verleden op je ouderschap en zelfzorg
 • Bewegen naar je kind -> kijken voorbij het gedrag van je kind en (verbindende) communicatie met je kind
 • Bewegen naar de mensen die jullie omringen  -> hulp- en steunbronnen

Praktisch:  Deze groep wordt gegeven op locatie GEEL op dinsdagavond 19:00-20:30

Kostprijs: max. 11€ per sessie 

Concrete data: 

Voor meer info, aanmelden of concrete data: contacteer het aanmeldpunt kinderen en jongeren op 014 97 00 67

Open groepsaanbod: context (z)onder invloed?

Doelgroep: De groep richt zich op context van mensen die (problematisch) middelen gebruiken, gamen en/of gokken. Iedereen is welkom, zowel ouders, broers/zussen, grootouders, als partners die in aanraking komen met iemand die worstelt met (problematisch) middelengebruik, gokken en/of gamen. Jullie zijn welkom om te komen luisteren en om jullie vragen en bezorgdheden te uiten. Samen bieden we een luisterend oor en steun aan elkaar en is er ruimte om tips te geven. 

Aanbod: Elke eerste maandag van de maand organiseert CGG Kempen in samenwerking met 't Kader en CAW de Kempen een bijeenkomst waar we ruimte maken om ervaringen uit te wisselen. We vertrekken vanuit jullie vragen en bezorgdheden. Lotgenotencontact staat centraal.

Deelnemen?  Stuur een mailtje naar context@cggkempen.be om deel te nemen. Deelnemen is gratis.

Locatie: De groep gaat door in het nieuw CGG-gebouw in Oud-Turnhout (Dorp 30).

Hier vind je de flyer van het aanbod.

Voor meer info, neem contact op met ons algemeen nummer 014 41 09 67 of mail naar context@cggkempen.be

Themagroep: context (z)onder invloed?

Regelmatig start er een nieuwe themagroep. Deze groep bestaat uit 5 sessies. Je kan kiezen of je deelneemt aan 1 sessie of dat je de volledige reeks volgt.

CGG organiseert deze groep in samenwerking met 't Kader en CAW de Kempen.

We staan stil bij vragen die gaan van: 

- Wat is verslaving en waarom is het zo moeilijk om ervan af te geraken

- Hoe kan ik hiermee omgaan? Hoe zorg ik voor mezelf? Hoe geef ik mijn eigen grenzen aan?

tot

- Wat bestaat er van hulpverlening voor mensen met een verslaving?

De themagroepen hebben telkens een andere focus.

In de volgende reeks is het thema: Hoe (ver)draag ik de verslaving van een familielid of naaste? (klik voor de flyer)

Het groepsaanbod richt zich op de context (ouders, partners, vrienden, broers, zussen, kinderen...) van volwassenen die (problematisch) illegale drugs en/of alcohol gebruiken, gamen en/of gokken. 

DATA: de themagroep start in september en gaat door op 25 september, 16 oktober, 20 november, 18 december en 15 januari.
Telkens van 19u tot 21u.

PROGRAMMA

• 25 september 2023
Getuigenis: hoe krijgt zelfzorg een plaats naast de zorg voor iemand met een verslaving?
• 16 oktober 2023
Hoe kan je omgaan met piekergedachten?
• 20 november 2023
Overlevingsstrategieën: hoe ga jij om met de situatie en wat helpt er?
• 18 december 2023
Wat geeft je energie en wat vraagt energie?
• 15 januari 2024
Hoe kan je zelfzorg bewust inzetten in je dagelijks leven?

Deelnemen? De themagroep kost 25 euro voor de volledige reeks. Als je met meerdere personen uit één gezin deelneemt, moet je maar één keer de bijdrage betalen. 1 enkele sessie kost 5 euro.

Voor de themagroep werken we met inschrijvingen. Om de veiligheid van de groep te garanderen hanteren we een minimum van 5 deelnemers en een maximum van 12 deelnemers.

Inschrijven kan via context@cggkempen.be of via 014 41 09 67.

De sessies gaan door in het CGG-gebouw in Oud-Turnhout, Dorp 30.

 

klik hier voor de algemene folder

 

Doelgroep volwassenen: ANGST

Doel = Leren omgaan met angstklachten en vermijdende coping. 

Inhoud = 4 sessies

 •  Psycho-educatie en inzicht in eigen angsten: Wat is angst en hoe werkt het? Hoe komt het dat ik hier gevoeliger aan ben dan anderen? Wat kan ik eraan doen?
 • Omgaan met angstige gedachten: Wat doen deze gedachten met mij? Hoe hiermee om te gaan?: uitdagen vs accepteren.
 • Sleutelen aan gedrag en omgaan met lichamelijke reacties die samenlopen met deze angstige gedachten.

 

Doelgroep volwassenen: Depressie

Doel = zicht krijgen op depressieve stemming en sombere gedachten
Inhoud = 4 sessies

 • Psycho-educatie: Wat is een depressie? Hoe krijg ik een depressie? Wat kan ik eraan doen?
 • Inzicht in eigen depressie: Signalen, achterliggende noden, krachten, … . 
 • Sleutelen aan gedrag: Reactivitatie, luisteren en tegemoetkomen aan noden. 
 • Sleutelen aan gedachten: Welke invloed heeft depressie op mijn gedachten? Uitdagen van gedachten vs. Accepteren. 

 

Groepsaanbod volwassenen: ACT

Doel = psychologische flexibiliteit verhogen door minder te vechten tegen en of vluchten van eigen emoties/gedachten. Verstevigen van copingvaardigheden 

Inhoud = 9 wekelijkse sessies en 1 terugkomsessie. 

 • Acceptatie van gedachten, gevoelens en gewaarwordingen. 
 • Stilstaan en verhelderen bij wat ik wel wil, wat zijn mijn waarden. 
 • Loskomen en accepteren van gedachten, gevoelens en gewaarwordingen. 
 • Mindfulness
 • Stilstaan bij onze waarden en proberen ons gedrag aan te passen zodat we hier meer naar gaan leven. 

Focus = Hoe gaan we om met onze problemen en hoe kunnen we dit veranderen ipv inhoud van problemen te bespreken. 

 

Groepsaanbod volwassenen: Zelfbeeld

Doel = verruimen van zelfbeeld, realistischer zelfbeeld ontwikkelen. 
-    Wanneer je een vertekend zelfbeeld hebt en een sterke innerlijke criticus. 

Inhoud = 8 wekelijkse sessies + 1 terugkomsessie

 • Focus op eigen beleving van zelfbeeld ipv focus op de ander. 
 • Leren herkennen van innerlijke criticus, welke functie en impact deze heeft en hiermee leren om te gaan. 
 • Omgaan met positieve feedback. 
 • Stilstaan bij eigen grenzen. 

 

Doelgroep volwassenen: Vaardig leven

Doel = Emotieregulatie vaardigheden leren kennen en/of uitbreiden om in te zetten bij overspoeling door emoties en/of wisselende stemming. Nieuwe gezonde copingstrategieën aanleren. 
Inhoud = 5 sessies + terugkomsessie met huiswerkopdrachten tussen de sessies door. 

 • Zelfzorgplan opmaken dat doorheen het traject aangevuld wordt. 
 • Emoties en gedachten leren waarnemen. 
 • Verkennen van nieuwe copingstrategieën. 
 • Obstakels leren herkennen en hiermee leren omgaan. 

Vorm = volledig online.

Belangrijk aandachtspunt: je gaat geregeld aan de slag met mindfulness en focusoefeningen. Er wordt bereidheid gevraagd om te kijken naar moeilijke gedachten en emoties. Een stabiele internetverbinding en een rustige, veilige plek om de groep thuis te volgen is een must!

 

Doelgroep volwassenen: mezelf in beweging

Doel = Wanneer je niet meer in gang geraakt en nood hebben aan praktische ondersteuning. Zelfzorg die moeilijk loopt. Stevigere grond uitbouwen die je kan ondersteunen in je proces.

Inhoud = 4 sessies + 1 terugkomsessie. Opdrachten tussen de sessies door. 

 • Planning & structuur: doseren, balans inspanning/ontspanning. 
 • Sociale relaties/eenzaamheid: Wie kan mij ondersteunen? Hulp durven vragen. 
 • Slaap: Wat is een goed slaappatroon? Gedachten die invloed hebben op slaap. 
 • Voeding & beweging: Belang van gezonde en evenwichtige voeding op je welzijn. Belang van beweging op je welzijn. 

 

Groepsaanbod volwassenen: DGT (Emotieregulatie vaardigheden)

Doel = Bewuster leren omgaan met aandacht. Vat krijgen op emoties. Vergroten van emotionele draagkracht. 

 • Wanneer je overspoeld wordt door emoties 
 • Gevoel niet in contact te staan met je emoties 
 • Sterke aanhoudende stemmingswisselingen
 • Schadelijk gedrag stellen tegenover jezelf/anderen door bovenstaande elementen en hierdoor vast te lopen op diverse levensgebieden 

Inhoud/ vorm

 • 1 infosessie, 1 module rond aandachtsvaardigheden (6 sessies), 1 module emotieregulatievaardigheden (7 sessies)
 • totaal van 14 sessies in combinatie met een individueel traject 

Focus groep = aanleren vaardigheden

 

Doelgroep volwassenen: Mentalization-based treatment (MBT)

Wat is mentaliseren? De capaciteit om jezelf en de andere te begrijpen in termen van mentale toestanden. We worden gestuurd door gevoelens, gedachten, maar ook verlangens, intenties, wensen, overtuigingen en waarden.

Doel = Emotie regulatie, een mentaliserende houding aannemen, hoe je kijkt naar jezelf en anderen beïnvloedt ons (relationeel) functioneren sterk

Inhoud/ vorm = 12 wekelijkse sessies (+ info sessie) - zowel fysiek als online sessies - werkboek voor cliënten

Focus = Mentaliseren met een blik naar binnen (gevoelens en gedachten).

 

Doelgroep volwassenen: Op eigen kracht

Doel = Op zoek gaan naar eigen krachten, hierop leren vertrouwen en om op eigen kracht verder te kunnen. Kan ook als tussenstap om hulpverlening volledig los te laten. Steun vinden bij lotgenoten. 

 • Wanneer je al langdurig in begeleiding bent, maar het moeilijk vindt om deze los te laten. 
 • Nog een laatste steunpunt nodig hebben om op eigen kracht verder te kunnen. 
 • Nood aan steun bij gelijkgestemden die op hetzelfde punt zitten in hun traject. 

Inhoud = maandelijkse sessie, reeks van 5 sessies. Kunnen telkens opnieuw gestart worden. 
Elke sessie werkt rond een thema om zoektocht naar krachten te ondersteunen. Nieuwe krachten ontdekken.