CGG Kempen

Zorg is onze passie

Groepsaanbod

Het groepsaanbod van CGG Kempen zal weldra vervolledigd worden.

Groepsaanbod 12-18 jaar: KO(A)PP ZORGEN

In april 2022 start er een groepsaanbod rond KOPP/KOAP op locatie Turnhout. 
Kinderen en jongeren tussen 12-18 jaar kunnen hiervoor aangemeld worden. 
Voor meer informatie kan je terecht in de folder in bijlage. 

Doelstelling van het aanbod: creëren van een ontmoetingsruimte, psycho-educatie, kunnen/ mogen spreken over de thuissituatie en de bijhorende gevoelens. Verkennen van het netwerk en het toekomstbeeld van de jongere. Vergroten van veerkracht en kwetsbaarheid verkleinen. 

KO(A)PP ZORGEN_folder_extern.pdf

Groepsaanbod 15 -18 jaar: Open adolescentengroep

In januari/ februari 2022 start er terug een reeks (nieuw instapmoment) van de open adolescentengroep. Er is een aanbod voorzien op locatie Geel en locatie Turnhout.  
Jongens en meisjes tussen 15-18 jaar kunnen hiervoor aangemeld worden bij het aanmeldpunt.

Voor meer informatie kan je terecht in de folder in bijlage. 

2022%20algemen.e%20folder.pdf
 

 

Groepsaanbod 15-18 jaar: Surfen op emoties -- hoe omgaan met (heftige) gevoelens?

Doelgroep: jongeren van 15-18 jaar die overspoeld worden door hun emoties en hier anders mee willen leren omgaan. De jongeren moeten wel in staat zijn om hun emoties te benoemen en over hun gedrag/gevoelens te reflecteren.

Inhoud: een gedragstherapeutische vaardigheidstraining waarin vier modules aan bod komen:

  1. Aandachtsvaardigheden: zicht krijgen op je wat je voelt, denkt en vindt. Beslissingen kunnen nemen vanuit je ‘wijze Ik’.
  2. emotieregulatie vaardigheden: meer grip krijgen op je eigen emoties en gedrag
  3. crisisvaardigheden: vaardigheden leren om met pijnlijke en heftige emoties om te gaan, zonder verder in de problemen te geraken
  4. vaardigheden in sociale relaties: leren om relaties te onderhouden en goed te houden daar waar het nodig is en tegelijkertijd om op een goede manier voor jezelf op te komen

Vorm: 10 groepssessies die wekelijks plaats vinden op dinsdag van 17.30-19.00 uur (met uitzondering van de paasvakantie). De concrete data zijn in de flyer terug te vinden. De training loop van half februari tot eind mei. Ouders worden mee uitgenodigd voor het kennismakingsgesprek en worden verwacht op een info-avond. De sessies zullen doorgaan op locatie Geel.

Aanmelden: via het aanmeldpunt op de gekende openingsuren. De jongere wordt samen met zijn ouders uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek eind januari-begin februari.

flyer surfen op emoties.pdf