CGG Kempen

Zorg is onze passie

Groepsaanbod

Het groepsaanbod van CGG Kempen (K&J) hieronder beschreven is niet compleet.

Contacteer het aanmeldpunt of het secretariaat voor een meest recente stand van zaken. 

Groepsaanbod 12-18 jaar: KO(A)PP ZORGEN

Kinderen en jongeren tussen 12-18 jaar kunnen hiervoor aangemeld worden. 
Voor meer informatie kan je terecht in de folder in bijlage. 

Doelstelling van het aanbod: creëren van een ontmoetingsruimte, psycho-educatie, kunnen/ mogen spreken over de thuissituatie en de bijhorende gevoelens. Verkennen van het netwerk en het toekomstbeeld van de jongere. Vergroten van veerkracht en kwetsbaarheid verkleinen. 

KO(A)PP ZORGEN_folder_extern.pdf

Voor meer info of nieuwe data: contacteer het aanmeldpunt kinderen en jongeren op 014 97 00 67

Groepsaanbod 15 -18 jaar: Open adolescentengroep

In september/ oktober 2022 start er terug een reeks (nieuw instapmoment) van de open adolescentengroep. Er is een aanbod voorzien op locatie Geel en locatie Turnhout.  
Jongens en meisjes tussen 15-18 jaar kunnen hiervoor aangemeld worden bij het aanmeldpunt.

Voor meer informatie kan je terecht in de folder in bijlage of bij het aanmeldpunt kinderen en jongeren (014 97 00 67)

adolescentengroep - 2022.pdf
 

 

Groepsaanbod 15-18 jaar: Surfen op emoties -- hoe omgaan met (heftige) gevoelens?

Doelgroep: jongeren van 15-18 jaar die overspoeld worden door hun emoties en hier anders mee willen leren omgaan. De jongeren moeten wel in staat zijn om hun emoties te benoemen en over hun gedrag/gevoelens te reflecteren.

Inhoud: een gedragstherapeutische vaardigheidstraining waarin vier modules aan bod komen:

  1. Aandachtsvaardigheden: zicht krijgen op je wat je voelt, denkt en vindt. Beslissingen kunnen nemen vanuit je ‘wijze Ik’.
  2. emotieregulatie vaardigheden: meer grip krijgen op je eigen emoties en gedrag
  3. crisisvaardigheden: vaardigheden leren om met pijnlijke en heftige emoties om te gaan, zonder verder in de problemen te geraken
  4. vaardigheden in sociale relaties: leren om relaties te onderhouden en goed te houden daar waar het nodig is en tegelijkertijd om op een goede manier voor jezelf op te komen

Vorm: 10 groepssessies die wekelijks plaats vinden op dinsdag van 17.30-19.00 uur (met uitzondering van de paasvakantie). De concrete data zijn in de flyer terug te vinden. De training loop van half februari tot eind mei. Ouders worden mee uitgenodigd voor het kennismakingsgesprek en worden verwacht op een info-avond. De sessies zullen doorgaan op locatie Geel.

Aanmelden: via het aanmeldpunt op de gekende openingsuren. 

flyer surfen op emoties.pdf

Voor meer info of concrete data: contacteer het aanmeldpunt kinderen en jongeren op 014 97 00 67

Groepsaanbod ACT - "volg je eigen weg" - 15 tot 18 jaar

Er wordt onderzocht wat echt belangrijk is voor jou, hoe je je bewust wordt van je gedachten en gevoelens en wat mogelijke hindernissen zijn op je pad.

Er wordt geoefend hoe lastige gevoelens en gedachten minder in de kunnen staan en hoe acties ondernomen worden in lijn met je hart. 

Tijdens de ouderavond wordt er ingezet op informeren en uitwisselen. 

Klik hieronder voor de folder: 

folder ACT extern.pdf

Voor meer info of concrete data: contacteer het aanmeldpunt kinderen en jongeren op 014 97 00 67