CGG Kempen

Zorg is onze passie

Groepsaanbod

Het groepsaanbod van CGG Kempen wordt hieronder gedeeltelijk toegelicht en up to date gehouden. Check zeker de verschillende luikjes bij interesse in een groep. In geval van onvolledigheid van de fiche, contacteer dan het aanmeldpunt voor een meest recente stand van zaken omtrent het groepsaanbod bij kinderen en jongeren. Het secretariaat (aanbod meander) of aanmeldingsteam kan gecontacteerd worden voor het aanbod bij volwassenen. 

Groepsaanbod 10-14 jaar: emotieregulatie

Inhoud: werken aan emoties, gebaseerd op het Eureka-protocol. Bevat o.a.

 • Ontspannings- en ademhalingsoefeningen
 • Emotiebewustzijn
 • Functie van emoties
 • Aanvaarden & verdragen van emoties
 • Positieve zelfspraak (opkikkertjes)
 • GGG-model
 • Cognitieve herstructurering
 • Probleemoplossingsvaardigheden
 • Afleiding zoeken

Vorm: 12 kindsessies, 1 oudersessie, 1 evaluatiegesprek

Kostprijs: max. 11€ per sessie 

Voor meer info, aanmelden of concrete data: contacteer het aanmeldpunt kinderen en jongeren op 014 97 00 67

Groepsaanbod 11-13 jaar: Wel in je vel!? (6de ljr, 1ste en 2de MB)

Inhoud: Gebaseerd op de cursus “Doepressie”

De groep biedt een therapeutisch aanbod dat zich via cognitieve gedragstherapie focust op sombere gevoelens. We vertrekken vanuit het GGG-model en focussen in de verschillende sessies op de drie delen (gedrag – gedachten – gevoel) van het model. We maken met de jongeren de koppeling tussen de activiteiten die ze doen en de stemming die dit bij hen opwekt. Dit verwerken we in een dagboek zodat jongeren doorheen de sessies zicht krijgen op hun activiteiten(niveau) en hun stemming. Het denken wordt breder besproken door ook denkfouten en anders leren denken mee in rekening te nemen. Het uitdrukken van emoties en zelfexpressie behandelen we tijdens de sessies rond gevoelens. Hier zoemen we ook meer in op angsten. Doorheen de verschillende sessies zitten ook sociale vaardigheden verweven die de jongeren zullen inoefenen.

Vorm: 9 sessies 

Kostprijs: max. 11€ per sessie 

Concrete data: woensdagnamiddag, locatie Geel, 15:00- 16:30u, 25/1 - 1/2 - 8/2 - 15/2 - 1/3 - 8/3 - 15/3 - 22/3 , een contactmoment met ouders wordt voorzien op 7/2 

Voor meer info, aanmelden of concrete data: contacteer het aanmeldpunt kinderen en jongeren op 014 97 00 67

Groepsaanbod 12-18 jaar: KO(A)PP ZORGEN

Inhoud: creëren van een ontmoetingsruimte, psycho-educatie, kunnen/ mogen spreken over de thuissituatie en de bijhorende gevoelens. Verkennen van het netwerk en het toekomstbeeld van de jongere. Vergroten van veerkracht en kwetsbaarheid verkleinen. 

Vorm: 7 groepssessies, 1 ouderavond

Kostprijs: max. 11€ per sessie 

Concrete data: Start wordt voorzien in maart 2023 op dinsdagavond te Turnhout

Voor meer info, aanmelden of concrete data: contacteer het aanmeldpunt kinderen en jongeren op 014 97 00 67

Groepsaanbod 15 -18 jaar: Open adolescentengroep

Inhoud: Gespreksgroep waarin jongeren met uiteenlopende klachten en doelstellingen kunnen deelnemen. Belangrijk is dat de jongere hierover in uitwisseling wil gaan met leeftijdsgenoten. 

Thema's: identiteit, zelfbeeld, sociale contacten, coping, gezinscontext, ... - De thema's worden zelf ingebracht door jongeren. 

Vorm: instapmomenten in het voorjaar (januari/ februari) en najaar (september/ oktober), zowel op locatie Geel als Turnhout

Kostprijs: max. 11€ per sessie 

 

Locatie Geel: startmoment voorzien op woensdag 01/02/'23, wekelijks van 13:30-15:00u, t.e.m. 17-5-2023

Locatie Turnhout: startmoment voorzien op woensdag 1/2/'23, 14:30-16:00u 
Groepsmomenten: Woensdag 1 februari, 8 februari, 15 februari, (krokusvakantie: geen), 1 maart, 15 maart, 29 maart, (paasvakantie), 19 april, 10 mei, 31 mei

 

Voor meer info, aanmelden of concrete data: contacteer het aanmeldpunt kinderen en jongeren op 014 97 00 67

 

Groepsaanbod 15-18 jaar: Surfen op emoties -- hoe omgaan met (heftige) gevoelens?

Doelgroep: jongeren van 15-18 jaar die overspoeld worden door hun emoties en hier anders mee willen leren omgaan. De jongeren moeten wel in staat zijn om hun emoties te benoemen en over hun gedrag/gevoelens te reflecteren.

Inhoud: een gedragstherapeutische vaardigheidstraining waarin vier modules aan bod komen:

 1. Aandachtsvaardigheden: zicht krijgen op je wat je voelt, denkt en vindt. Beslissingen kunnen nemen vanuit je ‘wijze Ik’.
 2. emotieregulatie vaardigheden: meer grip krijgen op je eigen emoties en gedrag
 3. crisisvaardigheden: vaardigheden leren om met pijnlijke en heftige emoties om te gaan, zonder verder in de problemen te geraken
 4. vaardigheden in sociale relaties: leren om relaties te onderhouden en goed te houden daar waar het nodig is en tegelijkertijd om op een goede manier voor jezelf op te komen

Vorm: 10 groepssessies. Ouders worden mee uitgenodigd voor het kennismakingsgesprek en worden verwacht op een info-avond. 

Voor meer info, aanmelden of concrete data: contacteer het aanmeldpunt kinderen en jongeren op 014 97 00 67

Kostprijs: max. 11€ per sessie 

Concrete data: Start voorzien voorjaar 2023, locatie Geel 

 

Groepsaanbod 15-18 jaar: ACT - "volg je eigen weg"

Inhoud/ doelstelling: Er wordt onderzocht wat echt belangrijk is voor jou, hoe je je bewust wordt van je gedachten en gevoelens en wat mogelijke hindernissen zijn op je pad. Er wordt geoefend hoe lastige gevoelens en gedachten minder in de weg kunnen staan en hoe acties ondernomen worden in lijn met je hart. 

Vorm: groepssessies i.c.m. een ouderavond (doel: informeren en uitwisselen rond het traject)

Kostprijs: max. 11€ per sessie 

Concrete data: locatie Geel, maandagavond, telkens van 18:30-20:00

(30/1 - 6/2 - 13/2 - 27/2 - 6/3 - 13/3 - 20/3 - 27/3 - 17/4 - datum ouderavond nog te bepalen)

Voor meer info, aanmelden of concrete data: contacteer het aanmeldpunt kinderen en jongeren op 014 97 00 67

 

Oudergroep: Samen in beweging

Het ouderschap is soms een hele uitdaging. In deze oudergroep wordt samen gezocht hoe er in beweging gekomen kan worden rond het ouderschap. Bewegen naar jezelf als ouder, naar je kind en naar de mensen die jullie omringen. 

Er wordt ingezoomd op: 

 • Bewegen naar jezelf -> invloed van je verleden op je ouderschap en zelfzorg
 • Bewegen naar je kind -> kijken voorbij het gedrag van je kind en (verbindende) communicatie met je kind
 • Bewegen naar de mensen die jullie omringen  -> hulp- en steunbronnen

Praktisch:  Deze groep wordt gegeven op locatie GEEL op dinsdagavond 19:00-20:30

Kostprijs: max. 11€ per sessie 

Concrete data: 17/1/23 - 31/1/23 - 14/2/23 - 28/2/23 -14/3 - 28/3 - 18/4 - 2/5 en 15/5 (optionele sessie voor als er bv eentje zou wegvallen)

Voor meer info, aanmelden of concrete data: contacteer het aanmeldpunt kinderen en jongeren op 014 97 00 67

Open groepsaanbod: context (z)onder invloed?

Doelgroep: De groep richt zich op context van mensen die (problematisch) middelen gebruiken, gamen en/of gokken. Iedereen is welkom, zowel ouders, broers/zussen, grootouders, als partners die in aanraking komen met iemand die worstelt met (problematisch) middelengebruik, gokken en/of gamen. Jullie zijn welkom om te komen luisteren en om jullie vragen en bezorgdheden te uiten. Samen bieden we een luisterend oor en steun aan elkaar en is er ruimte om tips te geven. 

Aanbod: Elke eerste maandag van de maand organiseert CGG Kempen in samenwerking met 't Kader en CAW de Kempen een bijeenkomst waar we ruimte maken om ervaringen uit te wisselen. We vertrekken vanuit jullie vragen en bezorgdheden. Lotgenotencontact staat centraal.

Deelnemen?  Stuur een mailtje naar context@cggkempen.be om deel te nemen. Deelnemen is gratis.

Locatie: De groep gaat door in het nieuw CGG-gebouw in Oud-Turnhout (Dorp 30).

Hier vind je de flyer van het aanbod.

Voor meer info, neem contact op met ons algemeen nummer 014 41 09 67 of mail naar context@cggkempen.be

Themagroep: context (z)onder invloed?

Regelmatig start er een nieuwe themagroep. Deze groep bestaat uit 5 bijeenkomsten. Eenmaal de groep is gestart, kunnen er geen nieuwe deelnemers aansluiten. We doen een reeks bijeenkomsten met dezelfde groep mensen.

CGG organiseert deze groep in samenwerking met 't Kader en CAW de Kempen.

We staan stil bij vragen die gaan van: 

- Wat is verslaving en waarom is het zo moeilijk om ervan af te geraken

- Hoe kan ik hiermee omgaan? Hoe zorg ik voor mezelf? Hoe geef ik mijn eigen grenzen aan?

tot

- Wat bestaat er van hulpverlening voor mensen met een verslaving?

De themagroepen hebben telkens een andere focus.

In de eerste reeks is het thema: druggebruik, gamen of gokken bij jongeren (klik voor de flyer van deze reeks)

Het groepsaanbod richt zich op ouders van jongeren die regelmatig gamen, gokken of drugs gebruiken. In elke sessie wordt een bepaald thema behandeld. Naast een informatief gedeelte is er ook de mogelijkheid tot het uitwisselen van ervaringen met ouders in een gelijkaardige situatie.

DATA: de eerste themagroep start in september en zal telkens de derde maandag van de maand doorgaan: 19 september, 17 oktober, 21 november, 19 december, 16 januari. 

 

Deelnemen? De themagroep kost 25 euro voor de volledige reeks. Als je met meerdere personen uit één gezin deelneemt, moet je maar één keer de bijdrage betalen. 

Voor de themagroep werken we met inschrijvingen. Voorafgaand aan de sessies nodigen we je uit voor een (telefonisch) kennismakingsgesprek. Om de veiligheid van de groep te garanderen houden we de groep op een maximum van 12 deelnemers.

Inschrijven kan via context@cggkempen.be of via 014 41 09 67.

De sessies gaan door in het CGG-gebouw in Oud-Turnhout, Dorp 30.

 

klik hier voor de algemene folder