CGG Kempen

Zorg is onze passie

Groepsaanbod

Het groepsaanbod van CGG Kempen wordt hieronder gedeeltelijk toegelicht en up to date gehouden. Check zeker de verschillende luikjes bij interesse in een groep.

In geval van onvolledigheid, contacteer dan het secretariaat CGG Kempen (Tel. 014 41 09 67).

Kinder- en jongerenwerking: regulier aanbod

Groepsaanbod: SPROET 1,5 - 3 jaar

Inhoud:

SPROET staat voor: Samen - Plezierig - Reguleren - Oefenen - Ervaren – Tuimelen

Ga samen met je kind op ontdekking. Ervaar hoe jullie samen in verbinding kunnen spelen, bewegen en grenzen verleggen.
Ontdek hoe jouw kind veiligheid en geborgenheid kan vinden bij jou als ouder om van hieruit de wereld en zichzelf te ontdekken.

Doelgroep: Ouders met hun peuter. Wanneer jullie opzoek zijn naar verbinding en co-regulatie

Vorm: 7 groepsmomenten. 1 intake & 1 adviesgesprek

Praktisch: Locatie Turnhout  -  maandag voormiddag wekelijks van 9:30-11uur (niet tijdens vakanties en feestdagen)

Kostprijs: max. 11€/sessie  

Planning: van 14 oktober tot en met 9 december 2024

 

Groepsaanbod: nurture and play – prenataal

Inhoud: De interactie tussen ouders en kind begint zich al prenataal te ontwikkelen. Baby’s hebben sensitiviteit en afstemming nodig van hun ouders. Ouders hebben nieuwsgierigheid en veerkracht nodig in het denken over wat hun kinderen nodig hebben. Een emotionele en aanwezige relatie met hun kind is belangrijk voor alle ouders.

Dit groepstraject heeft als doel de sensitiviteit en reflectiviteit van ouders te verhogen door op een speelse manier te verbinden en samen na te denken over de baby en de ouder. We proberen ouders te helpen om zich te ontspannen en zelfvertrouwen te voelen in de interactie met hun baby.

Doelgroep: Sessies zijn bedoelt voor zwangere vrouwen (partners ook welkom), liefst in het 2e trimester bij de start van de groepssessies. Hier kan flexibel mee omgegaan worden.

Vorm: 4 groepsmomenten.

Praktisch: Locatie Turnhout  -  dinsdag voormiddag wekelijks van 9:30-11uur

Kostprijs: €11 /sessie  €4 bij verhoogd tegemoetkoming.

Planning: 17 en 24 september 1 en 8 oktober 2024

 

Groepsaanbod: Emotieregulatie 10-13 jaar

Inhoud: Groepstraining die inzet op het verkennen van en leren omgaan met emoties. Er wordt psycho-educatie gegeven over emoties en we gaan samen op zoek naar andere manieren op taal de geven aan onze gevoelswereld (d.m.v. creatieve opdrachten, verhalen, metaforen…).

Doelgroep: Kinderen (10-13 jaar) die worstelen met het herkennen en reguleren van hun emoties.

Vorm: 6 groepsmomenten voor de kinderen en 1 oudersessie

Praktisch: Locatie Turnhout  - woensdagnamiddag wekelijks van 14:00–15:30u

Kostprijs: max. 11€/sessie  

Planning: van 25 september 2024 tot en met 13 november 2024

 

Groepsaanbod 7-12 jaar: 'Tem je draak' 

Inhoud: Groepstraining die chronisch getraumatiseerde kinderen  voorbereidt op vervolgtherapie en traumaverwerking. Stabilisatie-aanbod.  

Doelgroep: Kinderen (7-12 jaar) die in een pleeggezin wonen, trauma- en stressor gerelateerde klachten hebben en nog niet kunnen of willen praten over hun traumatische ervaringen 

Praktisch: Locatie Turnhout 

Kostprijs: max. 11€/sessie  

Planning:  

 

Groepsaanbod 12-18 jaar: KO(A)PP ZORGEN 

Inhoud: creëren van een ontmoetingsruimte, psycho-educatie, kunnen/ mogen spreken over de thuissituatie en de bijhorende gevoelens. Verkennen van het netwerk en het toekomstbeeld van de jongere. Vergroten van veerkracht en kwetsbaarheid verkleinen.  

Vorm: 7 groepssessies, 1 gezinsgesprek 

Kostprijs: max. 11€ per sessie  

Planning:  voorjaar 2025

 

Groepsaanbod 15 -18 jaar: Open adolescentengroep   

Inhoud: Gespreksgroep waarin jongeren met uiteenlopende klachten en doelstellingen kunnen deelnemen. Belangrijk is dat de jongere hierover in uitwisseling wil gaan met leeftijdsgenoten.  

Thema's: identiteit, zelfbeeld, sociale contacten, coping, gezinscontext, ... 

De thema's worden zelf ingebracht door jongeren.  

Vorm: instapmomenten in het voorjaar (januari/ februari) en najaar (september/ oktober), zowel op locatie Geel als Turnhout 

Kostprijs: max. 11€ per sessie  

Planning:  

 • Locatie Geel: woensdagnamiddag, wekelijks van 13:00-14:30u 

 • Locatie Turnhout: woensdagnamiddag van 14:30-16:00u 

 

Groepsaanbod: Oudergroep- Samen in beweging

Inhoud:

Het ouderschap is soms een hele uitdaging. In deze oudergroep willen we samen leren kijken achter het gedrag van je kind en ons bewust worden van wat dit gedrag met ons als ouder(s) doet. We streven er samen naar om jou als ouder terug in je kracht te zetten en hierdoor de band tussen jou en je kind te verstevigen.

Doelgroep: Ouders die in groep willen spreken over het ouderschap

Vorm: Deze groep komt elke 2weken samen. Ouders hebben zelf de regie over de inhoud van de sessies.

Praktisch: Locatie Geel  -  woensdag voormiddag 9:30 – 11uur (niet tijdens vakanties en feestdagen)

Kostprijs:  €11/sessie  (€4/ sessie bij verhoogde tegemoetkoming)

Planning: start 16 oktober tot aan de zomervakantie 2025. Niet tijdens vakanties en feestdagen. Instappen is mogelijk doorheen het jaar.

Kinder- en jongerenwerking: vakantieaanbod zomervakantie 2024

Zomerkamp: emotieregulatie bij kleuters (4-7 jaar) -volzet

Inhoud: 

Door middel van het werken met onder andere verhalen, spelletjes en creatieve opdrachten ondersteunen we de kinderen in hun sociaal-emotionele groei. Al spelend leren de kinderen omgaan met gevoelens, uitdagende situaties en oplossingen.  

Locatie: Turnhout/ Hoogstraten & Herentals

Kostprijs: intake en terugkoppeling max. 11€, dagprijs kamp = gratis 

Planning:   

 • Turnhout/ Hoogstraten: 4,5,8,9,10 juli 2024
 • Herentals: 15 tem 19 juli 2024

 

Zomerkamp: creatief kamp (7-12 jaar) - volzet

Inhoud: 

Een creatief zomeraanbod voor kinderen die worstelen met emotieregulatie. 

Elke dag komt één van de basisemoties aanbod waarrond op een creatieve manier gewerkt wordt. Dit doormiddel van spel, beweging, muziek, beeldende technieken,…  

Kostprijs: intake en terugkoppeling max. 11€, dagprijs kamp = gratis 

Planning: 8 t.e.m. 14 augustus 2024, locatie Turnhout

 

Zomerkamp 11-13 jaar: Wel in je vel 

6de ljr, 1ste en 2de MB

Inhoud: Gebaseerd op de cursus “Doepressie” 

De groep biedt een therapeutisch aanbod dat zich via cognitieve gedragstherapie focust op sombere gevoelens. We vertrekken vanuit het GGG-model en focussen in de verschillende sessies op de drie delen (gedrag – gedachten – gevoel) van het model. We maken met de jongeren de koppeling tussen de activiteiten die ze doen en de stemming die dit bij hen opwekt. Dit verwerken we in een dagboek zodat jongeren doorheen de sessies zicht krijgen op hun activiteiten(niveau) en hun stemming. Het denken wordt breder besproken door ook denkfouten en anders leren denken mee in rekening te nemen. Het uitdrukken van emoties en zelfexpressie behandelen we tijdens de sessies rond gevoelens. Hier zoemen we ook meer in op angsten. Doorheen de verschillende sessies zitten ook sociale vaardigheden verweven die de jongeren zullen inoefenen. 

Kostprijs: max. 11€ per sessie  (intake en terugkoppelingsgesprek). Dagprijs = gratis

Planning: 5 tem 9 augustus, locatie Geel

 

Zomerkamp: 12-15 jaar: Emotieregulatie - volzet

Doelgroep: jongeren van 12-15 jaar die graag meer grip krijgen op hun gevoelswereld en zich beter in hun vel willen voelen.

Vorm: groepssessies (hele dagen). Ouders worden mee uitgenodigd voor het kennismakingsgesprek en feedbackgesprek

Kostprijs: max. 11€ per sessie  (intake en terugkoppelingsgesprek). Dagprijs = gratis

Planning: 2,3,4,8 juli 2024, locatie MOL

 

Zomerkamp 15-18 jaar: Surfen op emoties. Hoe omgaan met (heftige) gevoelens? 

Doelgroep: jongeren van 15-18 jaar die overspoeld worden door hun emoties en hier anders mee willen leren omgaan. De jongeren moeten wel in staat zijn om hun emoties te benoemen en over hun gedrag/gevoelens te reflecteren. 

Inhoud: een gedragstherapeutische vaardigheidstraining waarin vier modules aan bod komen: 

 1. Aandachtsvaardigheden: zicht krijgen op je wat je voelt, denkt en vindt. Beslissingen kunnen nemen vanuit je ‘wijze Ik’. 

 1. emotieregulatie vaardigheden: meer grip krijgen op je eigen emoties en gedrag 

 1. crisisvaardigheden: vaardigheden leren om met pijnlijke en heftige emoties om te gaan, zonder verder in de problemen te geraken 

 1. vaardigheden in sociale relaties: leren om relaties te onderhouden en goed te houden daar waar het nodig is en tegelijkertijd om op een goede manier voor jezelf op te komen 

Vorm: groepssessies (hele dagen). Ouders worden mee uitgenodigd voor het kennismakingsgesprek en worden verwacht op een info-avond.  

Kostprijs: max. 11€ per sessie  (intake en terugkoppelingsgesprek). Dagprijs = gratis

Planning:

 • 22 tem 26 juli 2024, locatie Turnhout 
 • 22 tem 26 juli 2024, locatie Geel 
Open groepsaanbod: context (z)onder invloed?

Doelgroep: De groep richt zich op context van mensen die (problematisch) middelen gebruiken, gamen en/of gokken. Iedereen is welkom, zowel ouders, broers/zussen, grootouders, als partners die in aanraking komen met iemand die worstelt met (problematisch) middelengebruik, gokken en/of gamen. Jullie zijn welkom om te komen luisteren en om jullie vragen en bezorgdheden te uiten. Samen bieden we een luisterend oor en steun aan elkaar en is er ruimte om tips te geven. 

Aanbod: Elke eerste maandag van de maand organiseert CGG Kempen in samenwerking met 't Kader en CAW de Kempen een bijeenkomst waar we ruimte maken om ervaringen uit te wisselen. We vertrekken vanuit jullie vragen en bezorgdheden. Lotgenotencontact staat centraal.

Deelnemen?  Stuur een mailtje naar context@cggkempen.be om deel te nemen. Deelnemen is gratis.

Locatie: De groep gaat door in het CGG-gebouw in Oud-Turnhout (Dorp 30).

Hier vind je de flyer van het aanbod.

Voor meer info, neem contact op met ons algemeen nummer 014 41 09 67 of mail naar context@cggkempen.be

Themagroep: context (z)onder invloed?

Regelmatig start er een nieuwe themagroep voor familieleden van mensen met een verslaving. Deze groep bestaat uit 5 sessies. Je kan kiezen of je deelneemt aan 1 sessie of dat je de volledige reeks volgt.

CGG organiseert deze groep in samenwerking met 't Kader en CAW de Kempen.

We staan stil bij vragen die gaan van: 

- Wat is verslaving en waarom is het zo moeilijk om ervan af te geraken?

- Hoe kan ik hiermee omgaan? Hoe zorg ik voor mezelf? Hoe geef ik mijn eigen grenzen aan?

tot

- Wat bestaat er van hulpverlening voor mensen met een verslaving?

De themagroepen hebben telkens een andere focus.

In de volgende reeks staan we stil bij zelfzorg. Hoe kan je de verslaving van je naaste (ver)dragen?

Klik hier om de flyer te bekijken.

Het groepsaanbod richt zich op de context (ouders, partners, vrienden, broers, zussen, kinderen...) van volwassenen die (problematisch) illegale drugs en/of alcohol gebruiken, gamen en/of gokken. 

DATA: de themagroep start in september en gaat door op 23 september 2024, 21 oktober 2024, 18 november 2024, 16 december 2024 en 20 januari 2025.
Telkens van 19u tot 21u.

PROGRAMMA

• 23 september 2024
Getuigenis: hoe krijgt zelfzorg een plaats naast de zorg voor iemand met een verslaving?

• 21 oktober 2024
Hoe kan je omgaan met piekergedachten?

• 18 november 2024
Overlevingsstrategieën: hoe ga jij om met de situatie en wat helpt er?

• 16 december 2024
Wat geeft je energie en wat vraagt energie?

• 20 januari 2025
Hoe kan je zelfzorg bewust inzetten in je dagelijks leven

Deelnemen? De themagroep kost 25 euro voor de volledige reeks. Als je met meerdere personen uit één gezin deelneemt, moet je maar één keer de bijdrage betalen. 1 enkele sessie kost 5 euro.

Voor de themagroep werken we met inschrijvingen. Om de veiligheid van de groep te garanderen hanteren we een minimum van 5 deelnemers en een maximum van 12 deelnemers.

Inschrijven kan via context@cggkempen.be of via 014 41 09 67.

Nieuwe locatie!
Deze themareeks gaat door in het nieuw CGG gebouw in Turnhout: Graatakker 106-108.

 

Doelgroep volwassenen: ANGST

Doel = Leren omgaan met angstklachten en vermijdende coping. 

Inhoud = 4 sessies

 •  Psycho-educatie en inzicht in eigen angsten: Wat is angst en hoe werkt het? Hoe komt het dat ik hier gevoeliger aan ben dan anderen? Wat kan ik eraan doen?
 • Omgaan met angstige gedachten: Wat doen deze gedachten met mij? Hoe hiermee om te gaan?: uitdagen vs accepteren.
 • Sleutelen aan gedrag en omgaan met lichamelijke reacties die samenlopen met deze angstige gedachten.

 

Doelgroep volwassenen: Depressie

Doel = zicht krijgen op depressieve stemming en sombere gedachten
Inhoud = 4 sessies

 • Psycho-educatie: Wat is een depressie? Hoe krijg ik een depressie? Wat kan ik eraan doen?
 • Inzicht in eigen depressie: Signalen, achterliggende noden, krachten, … . 
 • Sleutelen aan gedrag: Reactivitatie, luisteren en tegemoetkomen aan noden. 
 • Sleutelen aan gedachten: Welke invloed heeft depressie op mijn gedachten? Uitdagen van gedachten vs. Accepteren. 

 

Groepsaanbod volwassenen: ACT

Doel = psychologische flexibiliteit verhogen door minder te vechten tegen en of vluchten van eigen emoties/gedachten. Verstevigen van copingvaardigheden 

Inhoud = 9 wekelijkse sessies en 1 terugkomsessie. 

 • Acceptatie van gedachten, gevoelens en gewaarwordingen. 
 • Stilstaan en verhelderen bij wat ik wel wil, wat zijn mijn waarden. 
 • Loskomen en accepteren van gedachten, gevoelens en gewaarwordingen. 
 • Mindfulness
 • Stilstaan bij onze waarden en proberen ons gedrag aan te passen zodat we hier meer naar gaan leven. 

Focus = Hoe gaan we om met onze problemen en hoe kunnen we dit veranderen ipv inhoud van problemen te bespreken. 

 

Groepsaanbod volwassenen: Zelfbeeld

Doel = verruimen van zelfbeeld, realistischer zelfbeeld ontwikkelen. 
-    Wanneer je een vertekend zelfbeeld hebt en een sterke innerlijke criticus. 

Inhoud = 8 wekelijkse sessies + 1 terugkomsessie

 • Focus op eigen beleving van zelfbeeld ipv focus op de ander. 
 • Leren herkennen van innerlijke criticus, welke functie en impact deze heeft en hiermee leren om te gaan. 
 • Omgaan met positieve feedback. 
 • Stilstaan bij eigen grenzen. 

 

Doelgroep volwassenen: Vaardig leven

Doel = Emotieregulatie vaardigheden leren kennen en/of uitbreiden om in te zetten bij overspoeling door emoties en/of wisselende stemming. Nieuwe gezonde copingstrategieën aanleren. 
Inhoud = 5 sessies + terugkomsessie met huiswerkopdrachten tussen de sessies door. 

 • Zelfzorgplan opmaken dat doorheen het traject aangevuld wordt. 
 • Emoties en gedachten leren waarnemen. 
 • Verkennen van nieuwe copingstrategieën. 
 • Obstakels leren herkennen en hiermee leren omgaan. 

Vorm = volledig online.

Belangrijk aandachtspunt: je gaat geregeld aan de slag met mindfulness en focusoefeningen. Er wordt bereidheid gevraagd om te kijken naar moeilijke gedachten en emoties. Een stabiele internetverbinding en een rustige, veilige plek om de groep thuis te volgen is een must!

 

Doelgroep volwassenen: mezelf in beweging

Doel = Wanneer je niet meer in gang geraakt en nood hebben aan praktische ondersteuning. Zelfzorg die moeilijk loopt. Stevigere grond uitbouwen die je kan ondersteunen in je proces.

Inhoud = 4 sessies + 1 terugkomsessie. Opdrachten tussen de sessies door. 

 • Planning & structuur: doseren, balans inspanning/ontspanning. 
 • Sociale relaties/eenzaamheid: Wie kan mij ondersteunen? Hulp durven vragen. 
 • Slaap: Wat is een goed slaappatroon? Gedachten die invloed hebben op slaap. 
 • Voeding & beweging: Belang van gezonde en evenwichtige voeding op je welzijn. Belang van beweging op je welzijn. 

 

Groepsaanbod volwassenen: DGT (Emotieregulatie vaardigheden)

Doel = Bewuster leren omgaan met aandacht. Vat krijgen op emoties. Vergroten van emotionele draagkracht. 

 • Wanneer je overspoeld wordt door emoties 
 • Gevoel niet in contact te staan met je emoties 
 • Sterke aanhoudende stemmingswisselingen
 • Schadelijk gedrag stellen tegenover jezelf/anderen door bovenstaande elementen en hierdoor vast te lopen op diverse levensgebieden 

Inhoud/ vorm

 • 1 infosessie, 1 module rond aandachtsvaardigheden (6 sessies), 1 module emotieregulatievaardigheden (7 sessies)
 • totaal van 14 sessies in combinatie met een individueel traject 

Focus groep = aanleren vaardigheden

 

Doelgroep volwassenen: Mentalization-based treatment (MBT)

Wat is mentaliseren? De capaciteit om jezelf en de andere te begrijpen in termen van mentale toestanden. We worden gestuurd door gevoelens, gedachten, maar ook verlangens, intenties, wensen, overtuigingen en waarden.

Doel = Emotie regulatie, een mentaliserende houding aannemen, hoe je kijkt naar jezelf en anderen beïnvloedt ons (relationeel) functioneren sterk

Inhoud/ vorm = 12 wekelijkse sessies (+ info sessie) - zowel fysiek als online sessies - werkboek voor cliënten

Focus = Mentaliseren met een blik naar binnen (gevoelens en gedachten).

 

Doelgroep volwassenen: Op eigen kracht

Doel = Op zoek gaan naar eigen krachten, hierop leren vertrouwen en om op eigen kracht verder te kunnen. Kan ook als tussenstap om hulpverlening volledig los te laten. Steun vinden bij lotgenoten. 

 • Wanneer je al langdurig in begeleiding bent, maar het moeilijk vindt om deze los te laten. 
 • Nog een laatste steunpunt nodig hebben om op eigen kracht verder te kunnen. 
 • Nood aan steun bij gelijkgestemden die op hetzelfde punt zitten in hun traject. 

Inhoud = maandelijkse sessie, reeks van 5 sessies. Kunnen telkens opnieuw gestart worden. 
Elke sessie werkt rond een thema om zoektocht naar krachten te ondersteunen. Nieuwe krachten ontdekken.