CGG Kempen

Zorg is onze passie

Samenwerkingsverbanden

CGG Kempen zet in op samenwerking en partnerschap. We nemen deel aan lokale, provinciale en Vlaamse overlegplatformen om de hulpverlening over organisaties heen zo goed mogelijk af te stemmen.

Het aanmeldingsteam (AMT (ggzkempen.be)voor volwassenen en het aanmeldingspunt voor kinderen en jongeren zijn voorbeelden van een samenwerking tussen organisaties om de zorg voor en rondom de cliënt zo goed mogelijk af te stemmen.

We zijn een actieve partner binnen de GGZ-netwerken: Netwerk GGZ Kempen (GGZ Kempen) voor de volwassenwerking en PANGG 0-18 (PANGG 0-18) voor kinderen en jongeren.

Mobiele teams kinder- en jongerenwerking:
De werking van het mobiel crisisteam Kempen (Crisis (pangg0-18.be)) en het Connectteam Kempen (Connect (pangg0-18.be)) wordt provinciaal afgestemd met de partners binnen dit netwerk PANGG 0-18. 

Daarnaast verzorgen we binnen 1Gezin1Plan Trefplaats (Trefplaats Jeugdhulp Kempen | CAW) ook de eerstelijns psychologische functie.

De forensische volwassenenwerking is ontstaan uit een samenwerkingsakkoord tussen het Ministerie van Justitie en de Vlaamse Gemeenschap. Dit team heeft een intensieve samenwerking met de leerprojecten LDSG en HSD van CAW De Kempen. 

Het team verslavingspreventie werkt in een samenwerkingsovereenkomst met VAD, het expertisecentrum voor alcohol- en drugsproblematieken. Daarnaast werken er intergemeentelijke preventie medewerkers in een samenwerkingsovereenkomst tussen een aantal lokale besturen in de Kempen, Logo Kempen (www.logokempen.be ) en CGG Kempen met als de doel het realiseren van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen uit het strategisch plan van het agentschap Zorg en gezondheid ‘De Vlaming leeft gezonder tegen 2025’.

 

Lokaal partnerschap KANZ

Via KANZ ondersteunen we mensen met een complexe problematiek in de regio Zuiderkempen richting activering in de breedste zin van het woord. We zetten samen met de deelnemers stappen naar een verhoogde zelfredzaamheid op alle levensdomeinen, een waardevolle plek en/of een zinvolle bijdrage in de maatschappij. KANZ wil de sociale positie van kwetsbare werkzoekenden en niet-beroepsactieven binnen de samenleving en op de arbeidsmarkt versterken. De partners bieden een integrale dienstverlening aan die outreachend, aanklampend en op maat is van de deelnemer in een kwetsbare situatie.

Centraal in de begeleiding van de deelnemers staat de trajectgezel die fungeert als coach, vertrouwenspersoon, vraagverhelderaar en expertisezoeker. Op basis van de noden van de deelnemers kan de expertise van het expertiseteam op maat ingezet worden ter ondersteuning van het traject van de deelnemer.

De partners Arktos, Emino, Synkroon, CGG Kempen, CAW De Kempen, Ligo Kempen, Randstad Risesmart, VDAB en de lokale besturen van Geel, Laakdal, Meerhout, Westerlo, Herselt en Hulshout maken samen de start van dit dynamische partnerschap in de regio Zuiderkempen en zetten een lerende partnerschapswerking op.

Het Lokaal Partnerschap KANZ gaat van start op 1 januari 2024 en kent een duurtijd van 6 jaar. Het project wordt gefinancierd door Europa WSE, de Vlaamse Overheid, de Lokale Besturen en VDAB.

Contactpersoon: Tinne Lommelen – tinne.lommelen@geel.be – 0492 90 10 46