CGG Kempen

Zorg is onze passie

Samenwerkingsverbanden

CGG Kempen zet in op samenwerking en partnerschap. We nemen deel aan lokale, provinciale en Vlaamse overlegplatformen om de hulpverlening over organisaties heen zo goed mogelijk af te stemmen.

Het aanmeldingsteam (AMT (ggzkempen.be)voor volwassenen en het aanmeldingspunt voor kinderen en jongeren zijn voorbeelden van een samenwerking tussen organisaties om de zorg voor en rondom de cliënt zo goed mogelijk af te stemmen.

We zijn een actieve partner binnen de GGZ-netwerken: Netwerk GGZ Kempen (GGZ Kempen) voor de volwassenwerking en PANGG 0-18 (PANGG 0-18) voor kinderen en jongeren.

Mobiele teams kinder- en jongerenwerking:
De werking van het mobiel crisisteam Kempen (Crisis (pangg0-18.be)) en het Connectteam Kempen (Connect (pangg0-18.be)) wordt provinciaal afgestemd met de partners binnen dit netwerk PANGG 0-18. 

Daarnaast verzorgen we binnen 1Gezin1Plan Trefplaats (Trefplaats Jeugdhulp Kempen | CAW) ook de eerstelijns psychologische functie.

De forensische volwassenenwerking is ontstaan uit een samenwerkingsakkoord tussen het Ministerie van Justitie en de Vlaamse Gemeenschap. Dit team heeft een intensieve samenwerking met de leerprojecten LDSG en HSD van CAW De Kempen. 

Het team verslavingspreventie werkt in een samenwerkingsovereenkomst met VAD, het expertisecentrum voor alcohol- en drugsproblematieken. Daarnaast werken er intergemeentelijke preventie medewerkers in een samenwerkingsovereenkomst tussen een aantal lokale besturen in de Kempen, Logo Kempen (www.logokempen.be ) en CGG Kempen met als de doel het realiseren van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen uit het strategisch plan van het agentschap Zorg en gezondheid ‘De Vlaming leeft gezonder tegen 2025’.