Schelde Dender Waas

Algemene info

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Schelde Dender Waas biedt ambulante hulpverlening aan personen met psychische, psychosociale en psychiatrische problemen. Zowel baby's, kinderen en jongeren, volwassenen als ouderen kunnen in onze gespecialiseerde teams met hun vragen terecht. Ambulante hulpverlening betekent dat je bij ons op dienst komt maar niet wordt opgenomen. 

Wij zijn een tweedelijnsvoorziening, wat betekent dat we mensen én hun omgeving behandelen wanneer hulp uit de omgeving en eerstelijnszorg (huisarts, diensten maatschappelijk werk,…) onvoldoende blijkt.

Wij werken op verwijzing, wat betekent dat mensen op aanraden van een andere hulpverlener (zoals de huisarts, CAW medewerker…) contact met ons opnemen. Aangezien zij meestal goed kunnen inschatten of ons hulpaanbod gepast zal zijn, raden we je aan aan om eerst bij één van hen advies te vragen.

Naast onze algemene hulpverlening bieden we ook preventie en laagdrempelige vroegdetectie en -interventie aan rond geestelijke gezondheidsthema's zoals suïcide, verslaving en psychose.

Een behandeling vindt steeds plaats op afspraak. Als u een afspraak heeft die u niet kan nakomen, dan vragen wij u ons minimaal 48 uur voorafgaand aan de geplande afspraak te verwittigen. Het melden van een afwezigheid dient steeds telefonisch te gebeuren. Een geplande afspraak op maandag, dient ten laatste de vrijdag voorafgaand te worden geannuleerd om als tijdig te worden beschouwd. Afspraken die minder dan 48 uur op voorhand worden geannuleerd zonder geldig attest zullen worden aangerekend.

CGG Schelde Dender Waas wordt erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Wens je meer info over onze tarieven, klik dan hier

 

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese GDPR-wetgeving van kracht. Wij nemen de nieuwe Europese privacywetgeving ter harte. Onze privacyverklaring vind je hier.