Schelde Dender Waas

Publicaties en online infosessies

Hieronder kan u een overzicht vinden van onze eigen publicaties en online infosessies.  

Boek "Mensen met een verstandelijke beperking in de geestelijke gezondheidszorg, een praktisch begin"

Dit is een toegankelijk en praktisch boekje met concrete handvatten, tips en werkmateriaal. Het boekje kwam tot stand op basis van jarenlange ervaring in het ambulant werken met deze doelgroep en kan aangekocht worden voor €18.

Wens je dit boek te bestellen? Stuur dan een mailtje naar hermienfranssens@cggscheldedenderwaas.be

Online infosessie voor (groot)ouders "Als kleine kinderen groot worden en gamen"

Gamen kan voor jongeren een heel leuke vrijetijdsbesteding zijn. Als ouder ben je misschien bezorgd en zit je met heel wat vragen: wat vinden ze er zo leuk aan, wanneer wordt gamen problematisch, welke afspraken maak ik best met hen, wat als je je zorgen blijft maken...?

Via dit webinar willen we ouders tips en tricks geven om met hun kind te praten over gamen. We doen dit aan de hand van filmmateriaal en praktische voorbeelden.

Klik hier om te kijken

Online infosessie voor professionelen: "wat is effectieve drugpreventie?"

In deze algemene e-learning geven drugpreventiewerkers duiding bij wat effectieve drugspreventie is. De toelichting wordt geconcretiseerd aan de hand van voorbeelden van zowel goede als minder goede preventie. Deze e-learning richt zich tot iedereen die interesse heeft in drugspreventie, of er beroepshalve mee in aanraking komt (bv. onderwijspersoneel, opvoeders, politie enz.).

Bron: VAD

Klik hier om te kijken

Online infosessie voor professionelen: preventieve werkingen CGG Schelde Dender Waas

In deze e-learning maak je kennis met de preventieve werkingen binnen het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg. Volgende werkingen worden voorgesteld: 

  • Verslavingspreventie
  • Vroeginterventie 
  • KOPP werking
  • Radar Connect (psychose)
  • Suïcidepreventie

Klik hier om te kijken

Online infosessie voor cliënten: "Versterk jezelf - psycho-educatie over stress"

In deze e-learning kan je de sessies 'versterk jezelf' bekijken. In deze sessies leggen we stap voor stap uit wat stress is, hoe je het krijgt en wat je eraan kunt doen. Hoe zorg je ervoor dat stress niet tot ergere problemen leidt? Wat doe je als dit reeds het geval is? Tijdens de cursus reiken we je vaardigheden aan om zelf de eerste stappen te zetten om met stress en andere psychische problemen om te gaan.

Klik hier voor sessie 1 (Wat is stress?)

Klik hier voor sessie 2 (Waarom krijg ik stress en hoe ga ik ermee om?)

Klik hier voor sessie 3 (stress aanpakken - stappenplan)

Online infosessie voor (groot)ouders: "Praten met jongeren over tabak, alcohol en andere drugs."

Jongeren kunnen tijdens het opgroeien in contact komen met middelen(gebruik). Als (groot)ouder heb je mogelijks heel wat vragen of bezorgdheden. Tijdens deze online infosessie geven we jullie tips om hierover in gesprek te gaan. We zijn ervan overtuigd dat je als ouder heel wat in huis hebt.

Klik hier om te kijken

Online infosessies en methodieken voor onderwijs

Brochures voor leerkrachten rond KOPP/KOAP

Fiche voor lager onderwijs: klik hier
Fiche voor secundair onderwijs: klik hier

Reflectietaken verslavingspreventie secundair onderwijs

Een school kan beroep doen op een preventiewerker verslavingspreventie om zich te laten ondersteunen in het opmaken van een tabak-, alcohol- en drugbeleid (TAD). Binnen dit beleid hebben we aandacht voor visie, regelgeving, zorg, educatie/sensibiliseren en omgevingsinterventies.
Binnen de pijler regelgeving heeft CGG Schelde Dender Waas reflectietaken opgemaakt die kunnen gehanteerd worden bij regelovertreding van het TAD beleid. Dit is enkel zinvol indien de taak nadien besproken wordt met iemand van de leerlingenbegeleiding (meer info voor gesprek leerlingenbegeleiding: klik hier) .

Reflectietaak 1e graad: klik hier
Reflectietaak 2e graad: klik hier
Reflectietaak 3e graad: klik hier

 

Materialenoverzicht medicatie voor (medische) zorgprofessionals
Materiaal rond KOPP/KOAP

Vanuit de KOPP- en verslavingspreventiewerking van CGG Schelde Dender Waas werd een fiche ontwikkeld voor hulpverleners rond KOPP (kinderen van ouders met psychische problemen). Concreet staan in deze fiche handvatten en tools om deze kinderen en hun ouders te versterken en te begeleiden. 

Klik hier om de fiche te bekijken.