Schelde Dender Waas

Contact

078/ 35 34 35

Je kan bij ons terecht elke werkdag van 9u-17u

info@cggscheldedenderwaas.be

Vestiging Sint-Niklaas (hoofdzetel)
Parklaan 14B
9100 Sint-Niklaas

Vestigingen Lokeren
Uebergdreef 12       
9160 Lokeren           

Haarsnijderslaan 14
9160 Lokeren          

Vestiging Dendermonde
Sas 13-14                                 
9200 Dendermonde              

Gentsesteenweg 84
9200 Dendermonde

Vestiging Wetteren
Kon. Astridlaan 12
9230 Wetteren

Klachten en ideeën

Hulpverlening is een menselijk proces en dus is het mogelijk dat je niet tevreden bent over een aspect van de hulpverlening.

Onze medewerkers stellen alles in het werk om op professionele wijze aan je verwachtingen te beantwoorden. Je kan dan ook steeds met de betrokken medewerker in gesprek gaan over de tevredenheid van onze dienstverlening of wanneer je verwachtingen niet worden ingelost. Op die manier kunnen we samen zoeken naar een oplossing en onze werking verbeteren.

Als zo’n gesprek niet mogelijk is of niet het gewenste resultaat oplevert voorziet CGG Schelde Dender Waas volgende mogelijkheden: 

 • U kan uw klachten, opmerkingen en ideeën mailen naar info@cggscheldedenderwaas.be 
 • U kan telefonisch of schriftelijk contact opnemen met de directeur van het centrum, Maarten Bockstaele. Te bereiken op de maatschappelijke zetel van CGG Schelde Dender Waas, Parklaan 14B, 9100 Sint-Niklaas, via 03 760 00 70 of via directie@cggscheldedenderwaas.be 
 • U kan contact opnemen met de onafhankelijke ombudspersoon van het overlegplatform geestelijke gezondheidszorg Oost-Vlaanderen (PopovGGZ). Contactgegevens kan u vinden via deze rechtstreekse link
Sluitingsdagen

Op volgende wettelijke feestdagen en brugdagen is ons centrum gesloten

 • Maandag 1/01/2024 Nieuwjaar
 • Maandag 1/4/2024 Paasmaandag
 • Woensdag 1/5/2024 Dag van de Arbeid
 • Donderdag 9/5/2024 OLH Hemelvaart
 • Vrijdag 10/5/2024 - Brugdag OLH Hemelvaart
 • Maandag 20/5/2024 Pinkstermaandag
 • Donderdag 11/7/2024 Dag van de Vlaamse Gemeenschap
 • Vrijdag 12/7/2024 - Brugdag Dag van de Vlaamse Gemeenschap 
 • Donderdag 15/8/2024 - OLV Hemelvaart
 • Vrijdag 16/08/2024 - Brugdag OLV Hemelvaart
 • Vrijdag 1/11/2024 Allerheiligen 
 • Maandag 11/11/2014 Wapenstilstand
 • Woensdag 25/12/2024 Kerstmis

 

 

 

Meldkanaal klokkenluider

Welke meldingen?
Alle informatie over inbreuken die hebben plaatsgevonden of zullen plaatsvinden binnen het CGG. Tot die informatie horen ook redelijke vermoedens. Het gaat om inbreuken in verband met:

 • een (dreigend) strafbaar feit;
 • een (dreigende) schending van de regels;
 • een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu;
 • een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;
 • een (dreigende) verspilling van (overheids)geld;
 • (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten.

Hoe melden?
Als CGG hopen we dat er voldoende openheid en vertrouwen is om onrechtmatigheden of schendingen bespreekbaar te maken vooraleer je een beroep doet op de klokkenluidersregeling. Dit kan door je te richten naar de directeur, de vertrouwenspersoon, preventieadviseur of DPO.

Wil je toch een melding doen via de klokkenluidersregeling, kan je als melder aankloppen bij de beheerder van het intern meldkanaal, Elisa Maesen.

Je ontvangt een bevestiging van je melding binnen 7 dagen na ontvangst van de melding (uitz. bij ziekte en verlof). De beheerder zal (tenzij bij een anonieme melding) zo nodig bijkomende informatie opvragen maar ook feedback geven. Deze feedback volgt maximum 3 maanden na de ontvangstmelding en kan 1 keer met nog eens 3 maanden verlengd worden.