Schelde Dender Waas

Preventieaanbod voor organisaties

Vanuit het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Schelde Dender Waas bieden wij vorming, intervisie of coaching aan rond onderstaande geestelijke gezondheidsthema’s. We worden erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse overheid en werken volgens vastgelegde tarieven (meer info klik hier). 

Neem zeker ook eens een kijkje op onze pagina "vormingen" waarin al onze vormingen in open aanbod zijn opgenomen. Wens je graag onze nieuwsbrief, laat dan zeker je gegevens na via volgende link.

Heb je toch nog andere vormingsnoden rond geestelijke gezondheidszorg? Contacteer ons gerust via e-mail (info@cggscheldedenderwaas.be) of telefonisch 078/35 34 35.

GAMEN, GOKKEN, TABAK, MEDICATIE, ALCOHOL OF ANDERE DRUGS

Onze preventiewerking Tabak, Alcohol en Drugs (TAD) richt zich tot sleutelfiguren/intermediairs uit diverse settings rond de thema’s tabak, alcohol, medicatie, illegale drugs, gamen en gokken. We trachten zowel individuen, organisaties als het beleid te informeren, te vormen en te coachen rond bovenstaande thema’s.

Om een idee te krijgen van ons vormingsaanbod volgt hieronder een overzicht. Kijk gerust ook eens naar de presentatie van onze werking voor meer info (klik hier). 

Algemeen vormingsaanbod (mogelijk in diverse settings)

 • Productinformatie
 • Signalen herkennen en bespreekbaar maken
 • Gamen en gokken
 • Basiskaders rond verslaving
 • Wat is goede preventie (do’s en don’ts)?
 • Hoe werk ik een tabak-, alcohol-, en drugbeleid uit in mijn organisatie?
 • Wetgeving en juridische handvatten
 • Hulpverleningsmogelijkheden in de buurt

Voorbeelden van setting-specifieke vormingen

 • Onderwijs vb. workshop educatieve pakketten, infoavond/webinar voor ouders...
 • Welzijn en gezondheid vb. motiverende gespreksvoering, screening en kortdurende interventies... 
 • Jeugdhulp vb. workshop educatieve methodieken, praten met jongeren/ouders over tabak, alcohol, drugs en gamen...
 • Woonzorgcentra/dienstencentra vb. infosessie alcohol en ouder worden, afbouw psychofarmaca in WZC...
 • VAPH vb. ouderavond gamen en autisme, workshop aangepaste preventieve methodieken...
 • Jeugdwerk vb. verantwoord schenken in jeugdhuis, alcohol bespreekbaar maken in de jeugdbeweging...
 • Uitgaan vb. barbriefing, vorming conflicthantering, vorming EHBDU (Eerste Hulp Bij Drank- en drugsincidenten in het Uitgaanscircuit) 
 • Sport vb. omgaan met alcoholproblemen in de sportclub, verantwoord schenken in de kantine, infoavond voor ouders...
 • Etnisch culturele minderheden (ECM) vb. workshop anderstalige preventieve methodieken, aangepaste ouderavond rond tabak, alcohol, drugs of gamen...
 • Politie/justitie/gevangenis vb. motiverende gespreksvoering, screening en kortdurende interventies... 
 • Arbeid vb. alcoholgebruik bespreekbaar maken bij een werknemer, uitwerken en implementatie van CAO 100 op de werkvloer... 

We werken steeds op maat en op vraag van een organisatie. Daarnaast bieden we regelmatig vormingen aan in open aanbod (meer info klik hier).  

Neem zeker ook eens een kijkje op onze Facebookpagina: PreventieCGGWD 

Contact

preventietad@cggscheldedenderwaas.be 
078/35 34 35

KINDEREN VAN OUDERS MET PSYCHISCHE PROBLEMEN (KOPP)

Onze KOPP-werking richt zich naast het zorgaanbod ook tot hulpverleners via consult, casusoverleg/intervisie of vorming. Om een idee te krijgen van ons vormingsaanbod volgt hieronder een overzicht. Kijk gerust ook eens naar de presentatie van onze werking voor meer info (klik hier). 

Mogelijk vormingsaanbod

 • KOPP-preventiegesprek: hoe in gesprek gaan met een ouder over ouderschap en psychische kwetsbaarheid?
 • Handvatten in omgaan met KOPP-kinderen
 • Wat gaat er om in het KO(A)P: hoe een KOPP-vriendelijk beleid uitwerken in scholen

Contact
kopp@cggscheldedenderwaas.be
078/ 35 34 35

SUICIDE

Veel professionelen komen in contact met suïcidale personen. Onze suïcidepreventiewerking heeft vormingspakketten ontwikkeld om professionelen te ondersteunen. 

 • Tweedaagse vorming in open aanbod (voorjaar en najaar) voor jongerenbegeleiders, volwassenbegeleiders en ouderenbegeleiders. Inhoud: oorzaken, risicofactoren, signalen, in gesprek gaan, omgaan met nabestaanden... 
 • Vormingen rond chronische suïcidaliteit
 • Psychisch welzijn in het jeugdwerk
 • Webinars rond verschillende thema's/voor verschillende doelgroepen
 • Train-de-trainer voor ziekenhuispersoneel (opleiden van interne vorminggevers)
 • Vorming op maat (klik hier

Ons volledig vormingsaanbod kan je telkens terugvinden op de website van zelfmoord1813

Contact

Marieke Van Malderen
suïcidepreventiewerker regio Waas en Dender
CGG Adentro
Lange Violettestraat 84, 9000 Gent
0495/57.17.29
marieke.vanmalderen@cggadentro.be

PSYCHOSE

Vanuit Radar-Connect kan een algemene infosessie gegeven worden rond psychose waarin volgende thema's aan bod kunnen komen:

 • Wat is een psychose?
 • Hoe ontstaat een psychose?
 • Psychose en het brein
 • Risicofactoren bij psychose
 • Vroegsignalen
 • Hoe omgaan met psychose-achtige symptomen?
 • ASS en psychosegevoeligheid
 • Hulpverleningsaanbod

Kijk gerust ook eens naar de presentatie van onze werking voor meer info (klik hier). 

VERSTANDELIJKE BEPERKING EN PSYCHISCHE PROBLEMEN

Onze COVER-werking biedt casusgebonden intervisie aan voor de professionele- en natuurlijke omgeving van (jong)volwassenen met een verstandelijke handicap en bijkomende psychische/gedragsproblemen.

STRESS OP DE WERKVLOER

We krijgen vaak te horen 'zorg goed voor jezelf' of 'je mag de stress van het werk niet mee naar huis nemen'. Maar hoe doe je dit concreet? 

In twee sessies willen we met werknemers aan de slag gaan rond de impact die stress op hen heeft en bieden we hen handvatten aan hoe je aan zelfzorg kan doen. Elke sessie duurt 1,5 uur. De sessies zijn interactief en er is voldoende ruimte om de theorie via oefeningen toe te passen.

Dit aanbod kan op maat van een team/organisatie gegeven worden. Dit kan zowel live als online. Je kan het aanvragen door te mailen naar preventieTAD@cggwaasendender.be.

Op de pagina "vormingen" kan je nagaan welke sessies we in open aanbod aanbieden.