Schelde Dender Waas

Aanmeldprocedure

We werken als CGG bij voorkeur op verwijzing. Dit betekent dat de huisarts of een andere hulpverlener/organisatie bij voorkeur zorgt voor de verwijzing door ons informatie te bezorgen. Dit kan op verschillende manieren:

- via telefonisch contact met onze dienst. U kan ons tussen 8u30 en 12u30 en tussen 13u en 17u contacteren.

- via het doorsturen van informatie, bijvoorbeeld via ons verwijsdocument voor volwassenen (zie bijlage) of kinderen en jongeren (zie bijlage). U kan ons deze informatie bezorgen via:

  • via eHealth-platform (enkel voor aangesloten hulpverleners)
    Zoeken op KBO-nummer: 0471528480  (Er worden momenteel nog 2 lijnen weergegeven met dezelfde naamgeving 'Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Schelde Dender Waas', kies voor de 2de lijn)
  • per post (enkel onderstaande adres gebruiken)

CGG Schelde Dender Waas                   CGG Schelde Dender Waas 
t.a.v. Team Indicatiestelling                  t.a.v. Team Indicatiestelling
Parklaan 14 B                                              Sas 13-14
9100 Sint-Niklaas                                      9200 Dendermonde

Indien er om bepaalde redenen geen beroep kan gedaan worden op een verwijzer, kunnen cliënten telefonisch contact opnemen met onze dienst tussen 9u en 12u30 en tussen 13u30 en 17u. Er wordt dan een telefonisch contact met een hulpverlener ingepland.

Nadat we cliënt en verwijzer gehoord hebben, wordt er een afspraak gemaakt voor een verkennend gesprek. Tijdens het eerste verkennend gesprek (intake) wordt er met de cliënt dieper ingegaan op de hulpvraag. Het doel is om een ruim beeld te krijgen van de problematiek en de mogelijkheden van de cliënt en zijn omgeving. 

Na de intake wordt de hulpvraag binnen het team besproken. De teams zijn multidisciplinair samengesteld en bestaan uit psychiaters, psychologen, maatschappelijk werkers en pedagogen. Vanuit het team wordt een hulpverleningsadvies aan de cliënt doorgegeven. Dit advies kan leiden tot het opstarten van een behandeling. Men dient wel rekening te houden met een wachttijd vooraleer een behandeling start.