Schelde Dender Waas

Groepsessies voor individuen/cliënten

Hieronder volgt een overzicht van onze (online) infosessies die je kan volgen als individu of als cliënt. 

Versterk je kind

Als je als volwassene kampt met psychische problemen kunnen zelfs de alledaagse dingen een uitdaging zijn. Ouderschap is één van die uitdagingen en bovendien deze die ons het nauwst aan het hart ligt. Als ouders wil je het beste voor je kind, wat er ook gebeurt. Toch stellen we vast dat kinderen vaak met zorgen en vragen zitten. Door hun voelsprieten merken ze bijvoorbeeld op wanneer het moeilijk met je gaat. Vaak weten ouders niet goed hoe hiermee om te gaan of hoe te reageren. Hierbij willen we je helpen!

Wat bieden we aan?

Het programma bestaat uit 3 bijeenkomsten van telkens anderhalf uur. Tijdens de sessies spreken we met jullie over het thema ouderschap en reiken we een aantal handvaten aan om de veerkracht van je kind te versterken, zodat hij/zij beter met de psychische zorgen van de ouder kan omgaan.

Hoe pakken we het aan?

Tijdens de sessies gaan we niet in op de persoonlijke verhalen. We wisselen algemene uitleg af met individuele opdrachten die je meer inzicht geven op wat jou stress geeft en wat je eraan kunt doen. Je hoeft dus niet over jouw problemen te praten in deze sessies. Het is geen groepstherapie. Je hoeft niet met anderen te praten als je dat niet wenst.

Het is belangrijk dat je elke sessie aanwezig bent. De bijeenkomsten bouwen verder op elkaar.

Praktisch

Kostprijs: gratis

Data en locatie: nog te bepalen
  
Als je de dag zelf verhinderd bent, graag het centrale onthaal verwittigen via 078/35 34 35.

 

Werkmateriaal pijler 1: uitleg geven over je psychische kwetsbaarheid aan je kind

Materiaal sessie 1:

PowerPoint (klik hier), werkboek (klik hier)

Metaforen/verhalen:

Tot 7 jaar (klik hier), 8-14 jaar (klik hier), + 15 jaar (website www.ikmaakdeklik.be en balkmetafoor )

Videomateriaal:

 • Film Knetter: meisje van 11 jaar met een mama met bipolaire stoornis
 • Filmpje rond verslaving (klik hier)
 • Filmpje over Femke die een mama heeft een met een verslaving en welke impact dit op haar heeft (klik hier). 
 • Filmpje over uitleg over depressie (klik hier)
 • Getuigenis van Nikki en haar mama met de diagnose borderline (klik hier)
 • Filmpje waarin wordt uitgelegd waarom het belangrijk is dat ouders uitleg geven over hun psychische ziekte aan hun kind (klik hier)

Nuttige websites:

Leesmateriaal

Leesboeken voor verschillende leeftijden: klik hier

Werkmateriaal pijler 2: Ruimte geven om gevoelens te bespreken 

Materiaal sessie 2:

PowerPoint (klik hier) en werkboekje (klik hier)

Gevoelsthermometer

Je kan samen met je kind een gevoelsthermometer maken, die je beiden kan gebruiken. Zo leer je kinderen om meer over hun gevoelens te praten en kan jij ook tonen aan je kind hoe je uzelf voelt. Dit laatste zorgt er voor dat je een belangrijk voorbeeld bent voor je kind, waarbij je laat zien dat het tonen van emoties helemaal OK is. Daarnaast maak je het voor kinderen ook meer voorspelbaar en weten ze meer wat ze van jou kunnen verwachten.

Kinderfilm

Kinderfilm "Inside out" waar op een leuke manier over emoties gepraat wordt. Je kan hier bv. samen met je kind naar kijken en vragen welk ventje (emotie) hij/zij soms voelt.

Spel

Spring kikker spring, A. Kooijman

Leesmateriaal

 • De kleur van emoties, A. Llenas, ISBN: 9789044823158
 • Vrolijk, M. van Hout, ISBN: 9789047706632

Pijler 3: volwassen vertrouwenspersoon

Mogelijke volwassen vertrouwenspersonen

 • Andere ouder
 • Iemand anders uit de familie (bv. Grootouder, tante,…)
 • Juf
 • Buurvrouw
 • Therapeut

Werkmateriaal pijler 4: je kind de kans geven om gewoon kind te zijn

Materiaal sessie 3:

PowerPoint (klik hier) en werkboekje (klik hier). 

Mogelijke activiteiten die je kind de kans geven kind te zijn

 • Speeltuin
 • Gezelschapspelletjes
 • Samen naar een film kijken
 • Samen een tekening maken
 • Als ouder eens deelnemen aan een hobby
 • Vrijetijdsbesteding voor kind regelen
 • Kind naar verjaardagsfeestje laten gaan
 • Afspraakje met een vriend(in) regelen
 • ...
Groepsaanbod voor ouders van jongeren die drugs gebruiken of gamen

We kunnen op maat en op vraag van een organisatie een oudergroep organiseren rond het thema gamen of druggebruik (2-4 sessies, afhankelijk van de vraag). In elke sessie wordt informatie aangereikt en is er voldoende gelegenheid tot uitwisseling met de andere ouders. 

Wat verteld wordt, is vertrouwelijk, zodat de veiligheid gegarandeerd blijft. Om diezelfde reden houden we de groep op een maximum van 12 deelnemers.

Interesse? Stuur een mailtje naar preventieTAD@cggwaasendender.be of bel naar het nummer 078/35 34 35. 

 

Groepsaanbod voor nabestaanden na zelfdoding

Een veilige plek waar nabestaanden, onder begeleiding van een professionele hulpverlener en een nabestaande:

 • elkaar ontmoeten
 • naar elkaars verhaal luisteren
 • gevoelens kunnen uiten en delen
 • herkenning en begrip vinden
 • steun krijgen en geven
 • hun eigen hulpbronnen leren ontdekken en gebruiken
 • inzicht ontwikkelen in hun eigen rouwproces
 • samen zoeken naar een nieuw evenwicht
 • handvatten krijgen om verder te kunnen

Doelgroep

Alle nabestaanden, zowel familie als vrienden en kennissen, vanaf 18 jaar zijn welkom.

Hoe werken we?

De gespreksgroep te Sint-Niklaas wordt begeleid door Mevr. Bea Van Coppenolle (Lic. in de klinische psychologie) en Mevr. Liliane Somers (nabestaande). Na een kennismakingsgesprek met één van de begeleiders, kan je onbeperkt deelnemen aan de maandelijkse bijeenkomsten. Deze maandelijkse bijeenkomsten gaan telkens door van 19u30 tot 21u30.

Contact?

nazelfdoding.sintniklaas@werkgroepverder.be

078/35 34 35 

Groepsaanbod voor Kinderen van Ouders met Psychische Problemen (KOPP)

Naast de individuele KOPP gesprekken, zijn er ook drie groepswerkingen voor KOPP kinderen:

 • Afgebakende groep (5 sessies) voor kinderen tussen 9 en 12 jaar. 
 • Afgebakende groep (5 sessies) voor kinderen tussen 13 en 16 jaar. 
 • Afgebakende groep (8 sessies) voor jongvolwassenen tussen 17 tot 25 jaar. 

  De focus van deze groepen ligt op het ontmoeten van lotgenoten en het delen van ervaringen.

Op de pagina "vormingen" (link) kan je nagaan welke groepen in de toekomst gepland staan. 

Aanmelden of vragen?
kopp@cggscheldedenderwaas.be
078/35 34 35 

 

 

Stress@work

We krijgen vaak te horen 'zorg goed voor jezelf' of 'je mag de stress van het werk niet mee naar huis nemen'. Maar hoe doe je dit concreet? 

Tijdens deze twee online sessies willen we aan de slag gaan met de impact die stress heeft op jou en bieden we handvatten hoe je aan zelfzorg kan doen. Beide online sessies vormen samen één geheel.

Praktisch

De online sessies zijn gratis. Een week vóór de sessies ontvang je de vergaderlink via Teams. 
Op de pagina "vormingen" kan je nagaan welke sessies in de toekomst gepland staan.

Voor vragen op maat van je organisatie, neem je best contact op met preventieTAD@cggscheldedenderwaas.be