Zuid-Oost-Vlaanderen

Aanmeldprocedure

Psychotherapie en gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg, op afspraak.

Wij zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar tussen 9u en 12u30 en tussen 13u en 17u. Je kan je aanmelden via het nummer 078/15.55.70 (zonaal tarief). De meeste cliënten melden zich aan op advies van hun huisarts, een psychiater, het CLB, de school of een andere hulpverlener. Zowel jijzelf als de verwijzer kunnen de aanmelding doen.

Bij een telefonische aanmelding worden jou door de onthaalmedewerker een aantal vragen gesteld. Na aanmelding zal een van onze hulpverleners jou of de verwijzer zo snel mogelijk terug contacteren voor een telefonisch gesprek. Hierna volgt een kennismakingsgesprek of kan je eventueel extern doorverwezen worden (indien ons aanbod niet passend is bij jouw vraag).

We zijn er voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met psychische problemen, gedragsproblemen of psychiatrische stoornissen. Ook ouders, de partner of een ander familie- of gezinslid kunnen zo nodig ondersteuning krijgen. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk. Indien je hiervoor toestemming geeft, brengen we je huisarts op de hoogte van je behandeling. Jouw gegevens worden in een digitaal patiëntendossier bewaard en nooit zonder toestemming aan anderen doorgegeven. Alle medewerkers van het CGG ZOV zijn gebonden door het beroepsgeheim. Gezien we werken in team gaat het over een gedeeld beroepsgeheim.

Gerechtelijke instanties doen beroep op ons forensisch team voor de verplichte behandeling van drug- of alcoholmisbruik of problemen met impulscontrole.

Wij zijn actief in Aalst, Ninove, Geraardsbergen, Oudenaarde, Ronse en Zottegem van maandag tot vrijdag van 9u tot 17u. Een afspraak kan op sommige dagen tot 20u.

De kostprijs blijft beperkt, dankzij financiering door de Vlaamse overheid. Gebrek aan financiële middelen is bij ons nooit een hinderpaal voor hulp.