Zuid-Oost-Vlaanderen

Aanmeldprocedure

Verwijsbrief volwassenen & Ouderen- klik hier    VERWIJSBRIEF KINDEREN & JONGEREn - klik hier 

Psychotherapie en gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg, op afspraak.

Wij zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar tussen 9u en 12u30 en tussen 13u en 17u. Je kan je aanmelden via het nummer 078/15.55.70 (zonaal tarief).

Bij een telefonische aanmelding worden jou door de onthaalmedewerker een aantal vragen gesteld. Na aanmelding zal een van onze hulpverleners jou of de verwijzer zo snel mogelijk terug contacteren voor een telefonisch gesprek. Hierna volgt een kennismakingsgesprek of kan je eventueel extern doorverwezen worden (indien ons aanbod niet passend is bij jouw vraag).

Aanmeldingen binnen het CGG Zuid-Oost-Vlaanderen gebeuren op doorverwijzing van een professionele hulpverlener. Indien je niet doorverwezen bent, raden we jou aan om eerst contact op te nemen met jouw huisarts, Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW), CLB,  OCMW of een andere hulpverlenende instantie of zorgverstrekker alvorens een aanmelding te doen.

We vragen bij aanmelding steeds om een verwijsbrief te laten invullen door de doorverwijzer. Bij voorkeur bespreken jullie de inhoud van de verwijsbrief samen.

  •   Indien het een aanmelding voor een volwassene of oudere betreft, klik hier voor de verwijsbrief. 
  • Indien het een aanmelding van een kind of jongere betreft, klik hier voor de verwijsbrief.

Het is heel belangrijk dat je de ingevulde verwijsbrief meebrengt naar het kennismakingsgesprek dat plaatsvindt na jouw telefonische screening.

We zijn er voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met psychische problemen, gedragsproblemen of psychiatrische stoornissen. Ook ouders, de partner of een ander familie- of gezinslid kunnen zo nodig ondersteuning krijgen. Wij hechten een groot belang aan jouw privacy. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk. Indien je hiervoor toestemming geeft, brengen we je huisarts op de hoogte van je behandeling. Jouw gegevens worden in een digitaal patiëntendossier bewaard en nooit zonder toestemming aan anderen doorgegeven. Alle medewerkers van het CGG ZOV zijn gebonden door het beroepsgeheim. Gezien we werken in team gaat het over een gedeeld beroepsgeheim.

Conform de nieuwe Europese wetgeving (GDPR) willen wij je (via onze privacyverklaring) informeren over de verwerkingen die wij met je persoonsgegevens uitvoeren en de maatregelen die wij nemen om uw gegevens te beschermen.

Onze privacyverklaring vind je hier.
 

Gerechtelijke instanties doen beroep op ons forensisch team voor de verplichte behandeling van drug- of alcoholmisbruik of problemen met impulscontrole.

Wij zijn actief in Aalst, Ninove, Geraardsbergen, Oudenaarde, Ronse en Zottegem van maandag tot vrijdag van 9u tot 17u. Een afspraak kan op sommige dagen tot 20u.

De kostprijs blijft beperkt, dankzij financiering door de Vlaamse overheid. Gebrek aan financiële middelen is bij ons nooit een hinderpaal voor hulp.