Zuid-Oost-Vlaanderen

Zorg voor verschillende groepen

Wij verlenen jaarlijks hulp aan duizenden mensen. Verschillende zorgteams bieden in het CGG ZOV hulp aan een brede waaier van doelgroepen.

Hulp voor kinderen en jongeren

Wie kan er bij ons terecht?

De teams kinderen en jongeren van het CGG Zuid-Oost-Vlaanderen zijn er voor (gezinnen van) kinderen en jongeren van 0 tem 17 jaar die te maken hebben met ernstige psychische problemen of stoornissen.

We zijn een tweedelijnsvoorziening, wat betekent dat we starten met begeleiden en behandelen wanneer blijkt dat hulp uit de omgeving of eerstelijnszorg onvoldoende is. De teams kinderen en jongeren van het CGG werken dan ook op verwijzing. Dit betekent dat cliënten op aanraden van andere hulpverleners bij ons worden aangemeld.

Wat doen we hier?

We praten met jou en je ouders over de reden waarom jullie naar ons toe komen. We hebben het over zorgen en moeilijkheden, maar ook over wat goed gaat en waar jullie sterk in zijn. Zo’n gesprek duurt ongeveer een uur. Dat kan wekelijks, of om de 14 dagen, of nog anders. Dat bepalen we samen.

We werken graag samen met je ouders, en eventueel met andere mensen die belangrijk zijn voor jou. Zij kunnen ons helpen om jou beter te kunnen helpen. We zullen hen, als dat kan, ook regelmatig uitnodigen voor een gesprek. Dat kan met hen apart, of met jou erbij, of zelfs met het hele gezin. Ook dit kiezen we samen.

We nemen de tijd die jij nodig hebt om je hier op je gemak te voelen en over jezelf te kunnen vertellen. Wat je bij ons zegt of toont wordt niet zomaar aan anderen doorverteld, ook niet aan je ouders. Is het toch nodig dat anderen iets weten, dan bekijken we samen met jou hoe we dit kunnen doen.

Als je nog van andere mensen hulp krijgt, bijvoorbeeld in het CLB of van je huisdokter, kunnen wij met hen overleggen hoe wij jou samen het best kunnen helpen. Dit gebeurt natuurlijk enkel met toestemming van jou en je ouders.

Daarnaast bieden we ook een aantal groepstraining aan, waaronder een weerbaarheidstraining voor kinderen en sociale competentietraining voor jongeren die het moeilijk hebben in sociale omgang.

Hulp voor volwassenen en ouderen

Wie kan er bij ons terecht?

De (jong)volwassenen- en ouderenteams van het CGG Zuid-Oost-Vlaanderen zijn er voor mensen vanaf 18 jaar (en hun omgeving) die te maken hebben met ernstige psychische problemen of stoornissen.

Wanneer de psychosociale of psychiatrische problemen (angst- en stemmingsstoornissen, levensfase- en  relatieproblemen, dwanghandelingen, problemen met het verwerken van verlies of een traumatische gebeurtenis, seksuele problemen en  verslavingsproblemen, …) je dagelijkse leven of het leven van je directe omgeving belasten, kan het zinvol zijn om hulp te zoeken bij deskundigen die samen met jou en je omgeving kunnen meedenken. 

Wij zijn een tweedelijnsvoorziening, wat betekent dat we mensen met ernstige psychische problemen én hun omgeving behandelen wanneer hulp uit de omgeving en eerstelijnszorg (huisarts, diensten maatschappelijk werk,…) onvoldoende zijn.

Naast het individuele therapeutische aanbod bieden wij ook:

 • Behandeling voor personen met een alcoholverslaving woonachtig te Geraardsbergen
 • Buddywerking : www.buddywerking.be
 • Sociale vaardigheidstraining voor volwassenen
 • Gespreksgroep nabestaanden na zelfdoding
 • Zorgbegeleiding binnen activeringstrajecten

Onze andere teams

 • Zoek je hulp rond je verslaving?

 • Word je verwezen door politie of justitie

 • Cliënten jonger dan 18 jaar kunnen terecht bij onze teams voor kinderen en jongeren.

Welke cliënten kunnen niet terecht bij onze volwassenenafdeling?

 • Cliënten die alleen een psychiatrisch consult nodig hebben. Een psychiatrisch consult kan enkel indien er reeds een therapeutisch traject lopende is.
 • Nieuwe cliënten die in een crisissituatie worden aangemeld, moeten wij omwille van de beperkte intensiteit van ons hulpaanbod naar andere instanties verwijzen.
Hulp via het forensisch team

Wie kan er bij ons terecht?

Ons forensisch team biedt behandeling aan volwassenen in het kader van een gerechtelijke maatregel. Gezien de expertise over de ruime problematiek betreffende (interpersoonlijk) grensoverschrijdend gedrag (o.a. (partner)geweld, agressie, stalking) kunnen personen ook vrijwillig bij ons terecht. Ook mensen die een gok- of gameverslaving hebben kunnen wij verder helpen.

Het forensisch team is actief in Oudenaarde, Geraardsbergen en Zottegem. Vermeld bij aanmelding - indien relevant - onder welke gerechtelijke maatregel je staat en welke justitieassistent je naar ons verwijst. Je krijgt een afspraak voor een eerste gesprek, waarna het team beslist welke begeleiding het best aansluit op je vraag.

Hulp via het team drugpreventie en -begeleiding

Bij het Team Drugpreventie en -begeleiding kan je, naast preventie, terecht voor vroeginterventie en kortdurende begeleiding rond de thema’s  alcohol, andere drugs, gamen en gokken.

Bekijk gerust de presentatie van onze werking voor meer informatie (klik hier).

Wie kan er bij ons terecht?

Jongeren die alcohol of andere drugs gebruiken, gamen en gokken en hun nabije omgeving

Vroeginterventie en kortdurende begeleiding
 

Voor wie?

Jongeren en jongvolwassenen tussen 12 en 25 jaar die experimenteel of regelmatig alcohol en andere drugs gebruiken, gamen en gokken.

Daarnaast kan de nabije omgeving van de gebruikende jongere bij ons terecht voor een adviesgesprek.

In de zomervakantie wordt er een rebootkamp georganiseerd voor een kleine groep van risicovolle gamers tussen 13 en 16 jaar.

Wat?

Vroeginterventie is een traject van 5 gesprekken rond de verslavingsthema’s. Dit traject is bedoeld voor jongeren die zelf geen hulpvraag hebben, maar waarbij de omgeving (bv. ouders, familie, leerlingenbegeleiding van de school, opvoeder uit de voorziening, politie, …) zich zorgen maakt over het gebruik, game- of gokgedrag van de jongere.

Bij kortdurende begeleiding heeft de jongere een eigen hulpvraag en is het aantal gesprekken flexibel (gemiddeld 5 à 10 gesprekken), afhankelijk van de nood. Er wordt samen met de jongere gewerkt rond zijn/haar veranderwens.

Kostprijs?

Gratis, mede dankzij de steun van de 20 aangesloten steden en gemeenten.

Contactgegevens

     
Eerstelijnszone Vlaamse Ardennen

Gesprekken kunnen doorgaan op volgende locaties:

 • Sociaal Huis - Markt 1, 9890 Gavere
 • CGG ZOV - vestiging Oudenaarde – Sint-Jozefsplein 2A, 9700 Oudenaarde
 • Oude Vesten 16, 9600 Ronse

Eerstelijnszone Panacea

Gesprekken kunnen doorgaan op volgende locaties:

 • Marktplein 1, 9660 Brakel
 • Huis van het Kind – Kloosterstraat 42, 9550 Herzele
 • Sociaal Huis – Deinsbekestraat 23, 9620 Zottegem
 • CGG ZOV - vestiging Zottegem – Zuster Angelalaan 1, 9620 Zottegem

Eerstelijnszone Dender-Zuid

Gesprekken kunnen doorgaan op volgende locaties:

 • Sociaal Huis – Kattestraat 27, 9500 Geraardsbergen
 • Jeugdcentrum De Kuip – Parklaan 1, 9400 Ninove

Eerstelijnszone Aalst

Gesprekken kunnen doorgaan op volgende locaties:

 • ‘t Kasteeltje – Stationsstraat 7, 9470 Denderleeuw
 • Sociaal Huis – Oudenaardsesteenweg 458, 9420 Erpe-Mere
 • Sociaal Huis – Donkerstraat 30, 9450 Haaltert
 • Burgerhuis - Administratief Centrum 2, 9340 Lede
 • Sociaal Huis – Opperstraat 33, 1770 Liedekerke
Hulp via Connect 14-25

Wie kan er bij ons terecht?

 • Oost-Vlaamse jongeren en jongvolwassenen tussen 14 en 25 jaar met psychosegevoeligheid en/of middelengebruik.
 • Personen uit de omgeving van deze jongeren die zich hierover zorgen maken.
 • Professionelen die hierrond advies, ondersteuning of vorming wensen.

Wat doet het programma?

Connect 14-25 is een programma dat zich richt op vroegdetectie en -interventie bij psychosegevoeligheid en/of middelengebruik bij jongeren tussen 14 en 25 jaar.

Het programma biedt:

 • (Telefonisch) consult en advies bij psychosegevoeligheid en/of middelengebruik
 • Informatie, coaching en vorming aan nulde- en eerstelijnspartners in het detecteren van en omgaan met signalen van psychosegevoeligheid en/of middelengebruik
 • Bevordering van zorgnetwerken
 • Laagdrempelige vroeginterventie met aandacht en ondersteuning voor de context
 • Ambulante, assertieve, outreachende zorg
 • Ondersteuning bij het toeleiden naar verdere zorgtrajecten indien nodig 

Hoe kan je aanmelden?

Aanmelden kan telefonisch op 078/155570 of via email op connect14-25.zov@radar.be

Het eerstvolgende (telefonisch) contact volgt hierna binnen de week. Connect 14-25 is gratis.

Hulp voor personen met een verstandelijke beperking (16+)

Het Coverteam richt zich naar personen met een lichte tot matige verstandelijke beperking. Het wil hiernaast ook een meldpunt zijn voor alle organisaties en familieleden die betrokken zijn in het hulpverleningsproces van een jongere (16+) of volwassene met een verstandelijke beperking met psychische problemen.

Aanbod

 1. Individuele therapie voor personen met een lichte tot matige verstandelijke beperking.
 2. Coaching, ondersteuning en advies van collega CGG’s die werken met de doelgroep.
 3. Consulentenwerking: advies, beeldvorming en ondersteuning aan de omgeving van personen met een verstandelijke beperking die vastgelopen zijn in het ondersteuningsproces.
 4. Collectief Overleg Gedeelde Zorg: het coverteam maakt in Oost-Vlaanderen deel uit van een provinciaal samenwerkingsverband waar GGZ- en VAPH-partners voor deze doelgroep samen rond de tafel zitten. Indien we te maken hebben met heel complexe zorgvragen, kunnen we die ter bespreking voorleggen op het “collectief Overleg Gedeelde Zorg” dat elk kwartaal doorgaat. Indien u zich in een vastgelopen traject bevindt waarbij een bespreking met verschillende partners wenselijk is, kan u ons steeds contacteren.
 5. Advieslijn dubbeldiagnose: een laagdrempelig, intersectoraal initiatief van het Coverteam, Centrum voor Gedragsstoornissen bij AUtisme en Zware Zorgbehoevendheid (GAUZZ) en Outreach De Steiger.
 6. Case-management binnen intensieve bemiddeling. Indien een persoon met een beperking, ondanks pogingen via hoogdrempelige bijstand door een bijstandsorganisatie, er niet in slaagt een passend zorgaanbod te vinden, en dit omwille van de complexiteit van de psychische problematiek, kan het Coverteam case-management aanbieden.
Hulp voor Oekraïense vluchtelingen

Vanuit de netwerken Geestelijke Gezondheid voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen bundelen CAW Oost-Vlaanderen, de Centra Geestelijke Gezondheidszorg en de netwerken geestelijke gezondheidszorg hun krachten om zo toegankelijke hulpverlening op maat aan te bieden. We doen dit door maximaal af te stemmen in zorgaanbod en dit (zoveel als mogelijk) volgens het model van getrapte zorg.

Uit ervaring weten we dat vluchtelingen in een eerste fase vooral nood hebben aan zekerheid en stabiliteit in het verzekeren van een aantal basisbehoeften. Noodopvang, sociale zekerheid, mogelijkheden tot onderwijs, tewerkstelling en vrije tijd worden nu georganiseerd door lokale besturen en voorzieningen.

Het CAW Oost-Vlaanderen en de plaatselijke OCMW’s focussen op lokaal niveau op sociale steun en hulp bij integratie, een proactief onthaal voor iedereen die met welzijnsvragen zit.

Indien vanuit deze voorgaande contactwijzen blijkt dat een verder gespecialiseerd aanbod voor diagnostiek en gespecialiseerde behandeling van ernstige psychische stoornissen aan Oekraïense vluchtelingen nodig is, zowel bij kinderen en jongeren, als volwassenen en ouderen, kan na professionele screening gericht en naadloos geschakeld worden naar de CGG’s. De CGG’s kunnen ook instaan voor het aanbieden van consult en liaison voor vrijwilligers en professionelen uit de gezondheidszorg- en welzijnssectoren in het omgaan met Oekraïense vluchtelingen en de uitrol van een aanbod van casusgebonden ondersteuning van de context van de Oekraïense vluchteling. De CGG’s bekijken tevens ook hoe het gespecialiseerde aanbod zoveel mogelijk lokaal kan worden ingezet, dichtbij de vluchteling, waarbij de CGG’s, aanvullend op het aanbod van de actoren in de eerstelijn en andere actoren binnen het netwerk geestelijke gezondheidszorg, werken.

Ook vanuit 1Gezin1Plan en vanuit de nieuwe conventie terugbetaling psychologische zorg in de eerste lijn (www.psy-ovl.be ) zal een aanbod mogelijk zijn voor de vluchtelingen die als prioritaire doelgroep gezien worden en gebruik kunnen maken van laagdrempelige psychologische zorg.

Eerstelijnsconventie psychologische zorg

Conventie psychologische functies in de eerste lijn

Vanuit het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen zijn er twee psychologen voor 8u geconventioneerd en van hieruit werkzaam binnen de ELZ Regio Aalst. Vanuit de conventie werd onderscheid gemaakt tussen twee zorgvormen: eerstelijnspsychologische zorg (ELP) en gespecialiseerde psychologische zorg (GPZ). Onze geconventioneerde psychologen doen een aanbod  binnen de gespecialiseerde psychologische zorg. Dit aanbod is gericht op mensen met lichte tot matige psychische klachten waarbij kortdurende en/of weinig intensieve psychologische interventies bijdragen tot het herwinnen van algemeen psychisch welbevinden.

Eerstelijnspsycholoog voor volwassenen: Lien Van de Velde

Lien studeerde in 2012 af als klinisch psychologe en volgde nadien de permanente vorming Klinische Neuropsychologie. Ze was sinds 2012 werkzaam binnen de revalidatiesector maar vanaf 2020 maakte ze de overstap naar het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg binnen de volwassen- en ouderenwerking. Zij volgde intussen de opleiding tot erkend gedragstherapeut.

Je kan bij haar terecht voor begeleiding rond angst- en depressieve klachten, stressgerelateerde klachten, neurologische aandoeningen, trauma en rouw.

Zij biedt 8u per week individuele sessies aan binnen de conventie.

Voor meer informatie of om een afspraak te maken kan je haar bereiken via lien.vandevelde@zov.be – 0471/82.61.11.

Vrijdagvoormiddag kan je haar terugvinden in het CGG te Aalst: Keizersplein 4, 9300 Aalst.

Vrijdagnamiddag kan je haar terugvinden in het LDC De Maretak: Albrechtlaan 119a, Aalst.

Eerstelijnspsycholoog voor kinderen, jongeren en hun ouders: Isabella Huygens

Isabella Huygens is maatschappelijk werkster/klinisch psychologe. Al meer dan 25 jaar werkt ze in het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg te Aalst als psychotherapeute in het kinder- en jongerenteam.
Ze ging zich vrij vlug bijscholen in het werken met gezinnen/context en volgde tal van studiedagen en opleidingen in het contextueel en systemisch werken. In die lijn volgde ze tevens de therapeutische opleiding “relatie- en gezinstherapie”.
De laatste jaren raakte ze in de ban van ACT (Acceptance and Commitment Therapy) en mindfulness. Een passie die ze graag met zoveel mogelijk kinderen, jongeren en ouders wil delen.

De 8u per week conventie-werk zullen dan ook verdeeld worden tussen individuele- en groepssessies.

Voor meer informatie of om een afspraak te maken kan je haar bereiken via isabella.huygens@zov.be – 0472/24.19.97. Isabella werkt op maandag, woensdag en vrijdag in het CGG - Keizersplein 4, 9300 Aalst.

Hoeveel sessies worden vergoed?

Per periode van 12 maanden hebben:

 • kinderen en adolescenten (t.e.m. 23 jaar) recht op 10 (max. 20) individuele sessies of max. 15 groepssessies
 • volwassenen (vanaf 15 jaar) recht op 10 (max. 20) individuele sessies of max. 12 groepssessies.

Kostprijs?

 • 0 euro voor de eerste sessie (type eerstelijnspsychologische zorg)
 • 11 euro of 4 euro (indien recht op verhoogde tegemoetkoming) voor de vervolgsessies.
Proeftuin transitieleeftijd

De proeftuin Transitieleeftijd biedt mobiele, intensieve en aanklampende hulpverlening voor jongvolwassenen in de transitieleeftijd, zijnde van 16 t.e.m. 24 jaar. Het gaat om jongeren en jongvolwassenen met complexe geestelijke gezondheidsnoden. 

Dit project kadert in bijkomende investering voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Het loopt tot eind 2024 en kan na een positieve evaluatie verlengd worden.

De proeftuin maakt in RADAR deel uit van Cluster Gedeelde Ondersteuning.

Je kunt meer informatie terugvinden via de website

KLIK HIER VOOR MEER INFO