Zuid-Oost-Vlaanderen

Contact

Het werkingsgebied van het CGG Zuid-Oost-Vlaanderen omvat Aalst, Ninove, Geraardsbergen, Oudenaarde, Ronse en Zottegem. Klik hier om het dichtstbijzijnde CGG in jouw buurt te vinden. 

Algemeen nummer voor afspraken: 078/15.55.70
Emailadres voor algemene vragen: info@zov.be

Algemeen directeur
Mieke Heymans

Beleidsarts
Joël Vermeersch

Doelgroepcoördinator Volwassenen- en ouderenteam Aalst-Ninove, tenderwerking Aalst-Ninove en Team Drugpreventie en begeleiding
Carla Belon

Doelgroepcoördinator Kinderen- en jongerenteam Geraardsbergen - Oudenaarde, Jongvolwassenenteam (JOVO-team) en Connect 14-25
Lobke De Boeck

Doelgroepcoördinator Volwassenen- en ouderenteam Geraardsbergen-Oudenaarde en Forensisch team
Catharina De Ro

Doelgroepcoördinator Kinderen- en jongerenteam  Aalst-Ninove/ beleidsmedewerker
Gregory Bistoen

 

Onze e-maildisclaimer vind je hier.                                                                                               
Klachten

Alle medewerkers van het CGG Zuid-Oost-Vlaanderen doen hun uiterste best om jou goede zorg te bieden en zorgvuldig om te gaan met jouw belangen. Toch kan het zijn dat je niet tevreden bent over de zorg binnen het CGG ZOV. Als dat het geval is, horen we dat graag.

Klachtenregeling

We staan open voor jouw suggesties, opmerkingen of klachten. Bespreek klachten in eerste instantie met je hulpverlener en zoek samen naar een oplossing. Als dit niet mogelijk is of niet het gewenste resultaat oplevert, kan je contact opnemen met algemeen directeur Mieke Heymans via mieke.heymans@zov.be

Of met onze externe en onafhankelijke ombudspersoon:

 • Helene Cambien via tel. 0490/ 41 93 01( bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag tijdens kantooruren) of via helene.cambien@oogg.be.
Veelgestelde vragen

Kan ik buiten de kantooruren in het CGG Zuid-Oost-Vlaanderen terecht?
Dit kan enkel op afspraak.

Kan ik in het weekend in het CGG Zuid-Oost-Vlaanderen terecht?
Neen, dit is niet mogelijk.

Is er een wachttijd?
Na het eerste verkennend gesprek is er vaak een wachttijd vooraleer de behandeling kan opstarten. Of dat het geval is en hoeveel tijd die bedraagt, kan je navragen wanneer je je aanmeldt of door contact op te nemen met één van onze teams.

Kunnen anderstalige cliënten bij het CGG Zuid-Oost-Vlaanderen terecht?
In de mate van het mogelijke kunnen anderstalige cliënten bij CGG ZOV terecht. Soms wordt daarvoor beroep gedaan op de tolken van de Provinciale Tolkendienst. De mogelijkheden kunnen besproken worden als je contact opneemt voor een aanmelding.

Kan ik zelf kiezen welk soort behandeling ik volg?
We bekijken een behandeltraject als een samenwerking tussen cliënt en therapeut. Dit komt tot stand door zowel jouw hulpvraag als het advies van het team samen te leggen. Overleg met jou hierover vinden we heel belangrijk.

Wat als ik niet aanwezig kan zijn op mijn afspraak?
Wij vragen je om je afspraak tijdig (meer dan 24u op voorhand) af te zeggen. Op die manier kunnen onze hulpverleners nog iemand anders verder helpen.

Mag ik mijn huisdier mee op consultatie nemen?
Huisdieren zijn niet toegelaten, tenzij het gaat over een blindengeleidehond.

Ik vind het antwoord op mijn vraag niet in bovenstaand rijtje of ik heb een suggestie.
Voor vragen en suggesties rond aanmelding, behandeling en zorg, neem je contact op met een doelgroepcoördinator.

Sluitingsdagen

Op volgende wettelijke feestdagen en brugdagen is ons CGG gesloten:

2023:

 • Maandag 02/01/2023: brugdag
 • Maandag 10/04/2023: Paasmaandag
 • Maandag 01/05/2023: Dag van de arbeid
 • Donderdag 18/05/2023: OH Hemelvaart
 • Vrijdag 19/05/2023: brugdag
 • Maandag 29/05/2023: Pinkstermaandag
 • Dinsdag 11/07/2023: Feestdag van de Vlaamse Gemeenschap
 • Vrijdag 21/07/2023: Nationale feestdag
 • Maandag 14/08/2023: brugdag
 • Dinsdag 15/08/2023: OLV Hemelvaart
 • Woensdag 11/11/2023: Allerheiligen
 • Maandag 25/12/2023: kerstmis
 • Dinsdag 26/12/2023: brugdag

2024:

 • Maandag 01/01/2024: Nieuwjaar
 • Dinsdag 02/01/2024: brugdag
 • Maandag 01/04/2024: Paasmaandag
 • Woensdag 01/05/2024: Dag van de arbeid
 • Donderdag 09/05/2024: OH Hemelvaart
 • Maandag 20/05/2024: Pinkstermaandag
 • Donderdag 11/07/2024: Feestdag van de Vlaamse Gemeenschap
 • Maandag 22/07/2024: Vervangingsfeestdag
 • Donderdag 15/08/2024: OLV Hemelvaart
 • Vrijdag 01/11/2024: Allerheiligen
 • Maandag 11/01/2024: Wapenstilstand
 • Woensdag 25/12/2024: kerstmis
 • Donderdag 26/12/2024: brugdag
Klokkenluidersmelding CGG Zuid-Oost-Vlaanderen

Europa wil het voor klokkenluiders eenvoudiger maken om integriteitsinbreuken in een organisatie te melden. Met een duidelijke klokkenluidersrichtlijn wil het melders de nodige bescherming bieden en drempels wegnemen. De klokkenluidersrichtlijn werd door de wet van 28 november 2022 geïmplementeerd in het Belgisch recht, met inwerkingtreding op 17 december 2023 (hierna “Klokkenluiderswet”). 

CGG ZOV heeft hiertoe een interne meldprocedure (klik hier voor de volledige procedure) met bijhorende meldkanalen opgezet om zowel interne als externe personen de mogelijkheid te geven om, al dan niet anoniem, een melding van een (vermoeden van een) integriteitsinbreuk te maken bij CGG ZOV. 

Wie kan de klok luiden? 

Elke persoon die in het kader van een werkrelatie informatie verkreeg over inbreuken kan een melding maken. Het gaat dus ruimer dan enkel personeelsleden van CGG Zuid-Oost-Vlaanderen (hierna “CGG ZOV”). Ook externen die via hun werk met CGG ZOV in contact komen, kunnen een melding maken. Denk bijvoorbeeld aan sollicitanten, consultants of leveranciers. 

Hoe doe je een melding? 

De regelgeving voorziet veilige meldkanalen binnen en buiten elke organisatie. Binnen CGG ZOV treden de kwaliteitscoördinator en de stafmedewerker personeel op als interne meldingsbeheerders.  

Meldingen kunnen zowel schriftelijk als mondeling worden gedaan, in alle vertrouwen en zonder sancties voor de melder. U hebt de keuze tussen anoniem melden of niet. 

Meldingen kunnen gedaan worden via:  

 • Het meldingsformulier klokkenluiders (klik hier

 • Mail: klokkenluider@zov.be 

 • (Anonieme) brief naar Sint-Jozefsplein 2A, 9700 Oudenaarde t.a.v. de meldingsdienst klokkenluiders 

 • Telefoon: 
  - Jona Bemindt (kwaliteitscoördinator CGG ZOV): 0472/04.25.79   
  (bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag) 
  - Geert Van Laeken (stafmedewerker personeel CGG ZOV): 0494/44.80.43 
  (bereikbaar van maandag t.e.m. vrijdag) 

 • Persoonlijk gesprek (op afspraak bij een van de meldingsbeheerders) 

Waarvoor kan je de klok luiden? 

Overeenkomstig de Klokkenluiderswet kan je inbreuken of zaken melden waarvan men te goeder trouw meent dat deze een inbreuk betekenen op de volgende gebieden: 

 • overheidsopdrachten 

 • financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering 

 • productveiligheid en productconformiteit  

 • veiligheid van het vervoer 

 • bescherming van het milieu 

 • stralingsbescherming en nucleaire veiligheid 

 • veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn 

 • volksgezondheid 

 • consumentenbescherming 

 • bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, en beveiliging van netwerk- en informaticasystemen 

 • bestrijding van belastingfraude 

 • sociale fraudebestrijding 

 • inbreuken waardoor de financiële belangen van de Europese Unie worden geschaad 

 • inbreuken in verband met de interne markt (mededinging en staatssteun, vennootschapsbelasting of constructies die erop gericht zijn onterecht een belastingvoordeel te krijgen). 

Wat met je privacy? 

De meldingsbeheerders van CGG ZOV waarborgen ten allen tijde uw privacy.  

Wat na een melding? 

Elke melder krijgt binnen 7 dagen na ontvangst van de melding een ontvangstbevestiging. Uiterlijk drie maanden na de ontvangstbevestiging ontvangt de melder feedback, meer bepaald de als opvolging geplande of genomen maatregelen en de redenen voor die opvolging. 

Opgelet: Ingeval van anonieme melding zullen wij u zelf niet kunnen contacteren gezien wij dan niet over uw identiteit en contactgegevens beschikken. U kan indien u dit wenst steeds zelf contact opnemen met de meldingsbeheerders van CGG ZOV om informatie in te winnen m.b.t. uw melding.