Zuid-Oost-Vlaanderen

Groepsessies voor individuen/ cliënten

Hieronder vind je meer informatie over de groepssessies die wij aanbieden in CGG Zuid-Oost-Vlaanderen. 

"Hier sta ik" - psychofysieke weerbaarheidstraining voor jongeren

“Hier sta ik!” Is een groepstraining rond mentale en fysieke weerbaarheid, voor kinderen en jongeren die het moeilijk hebben met sociale omgang (bv. onzekerheid, sociale angst) of met pestervaringen. Het programma is ruimer dan, maar deels gebaseerd op de Rots en Water methodiek.

Voor wie?

Het groepsprogramma is bedoeld voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen die:

 • moeite hebben om contact te maken
 • soms over zich heen laten lopen
 • door wat ze hebben meegemaakt, het moeilijk vinden om zich op andere activiteiten te richten, zoals uitgaan, vrienden, sport,… 
 • zich soms enorm boos, gefrustreerd of verdrietig voelen en niet weten hoe ze dit kunnen uiten
 • Zich door hun moeilijkheden niet goed kunnen concentreren (op school)

Wat gaan we doen?

Tijdens de reeks wordt geoefend met leeftijdsgenoten die gelijkaardige ervaringen hebben. We werken met het ervaren van houdingen en bewegingen, en o.a. via spel en oefeningen. Er wordt ook wel gepraat. Wat je vertelt, bepaal je zelf en blijft in de groep. Thema’s die aan bod komen, zijn onder andere: ruzie, zorgen voor jezelf, opkomen voor jezelf, groepsdruk, pestgedrag... Door ervaringen te delen, merk je dat je niet alleen bent. Door met elkaar te oefenen sta je steviger en bouw je zelfvertrouwen op.

Wat levert de groep jou op?

 • Een plek waar je veilig kan praten en oefenen met nieuwe reacties in situaties die je lastig vindt 
 • Veel herkenning en erkenning door leeftijdsgenoten die hetzelfde hebben meegemaakt

Wat kunnen ouders verwachten?

De ouders worden actief betrokken. Wij vragen hen samen met de jongere op intakegesprek en nabespreking komen. Mochten er moeilijkheden zijn met iets in de loop van de reeks, dan bekijken we met kind en ouders hoe zij kunnen ondersteunen. Tijdens de groepsbijeenkomsten zijn ouders niet aanwezig

Wie geeft de training?

De training wordt gegeven door twee therapeuten met een bijkomende Rots & Water-opleiding.

Wanneer?

Er worden verschillende reeksen georganiseerd naar gelang de leeftijd:

 • 1 week in de paasvakantie in de vorm van vijf voormiddagen voor kinderen van het vijfde en zesde leerjaar van de lagere school. Deze reeks gaat door in Oudenaarde.
 • de eerste volle week van juli: vier volledige dagen voor jongeren van 13 tot en met 15 jaar, te Oudenaarde.
 • de laatste volle week van augustus: vier volledige dagen eveneens voor jongeren van 13 tot en met 15 jaar, te Zottegem.
 • In het najaar is er een reeks op vrijdagavond voor jongeren van 16 tot en met 20 jaar in Oudenaarde.

Bij elke reeks hoort een intakegesprek en een nabespreking. Wij maken hiervoor een afspraak met jou en je ouder(s) of begeleider.

Wij maken kennis en luisteren naar je verwachtingen. Misschien vind je het best lastig om je in te schrijven voor een groepstraining, maar daar houden wij rekening mee.

Tijdens het eindgesprek blikken wij terug op de training en bespreken we hoe het verder kan in de toekomst.

Data: 

 • Paasvakantie te OUDENAARDE (5e en 6e lager onderwijs): van 03 april tot en met 07 april 2023
  Vijf halve dagen van 08u30 tot 12 uur.

  Intakegesprek (op afspraak): woensdag 01 februari
  Nabespreking (op afspraak): woensdag 31 mei

  Trainers: Ine en Fedra
 • Zomervakantie 1 te OUDENAARDE (van 13 t.e.m. 15 jaar): Van 03 juli tot en met 07 juli 2023.
  Ma, Di, Do en Vrij van 09 uur tot 16 uur

  Intakegesprek (op afspraak): woensdag 03 mei
  Nabespreking (op afspraak): woensdag 06 september
  Trainers: Fedra en Ine
 • Zomervakantie 2 te ZOTTEGEM (van 13 t.e.m. 15 jaar): Van 21 augustus tot en met 25 augustus 2023.
  Ma, Di, Do en Vrij van 09 uur tot 16 uur.
  Intakegesprek (op afspraak): donderdag 25 mei
  Nabespreking (op afspraak): donderdag 28 september
  Trainers: Claudine en Fedra
 • Najaar te OUDENAARDE (Jongeren van 16 tot en met 20 jaar): 
  6 vrijdagavonden van 18 uur - 20u30
  - Vrijdagen 13, 20 en 27 oktober 2023
  - Vrijdagen 10, 17 en 24 november 2023
  Intakegesprek: (op afspraak): vrijdag 15 september.
  Nabespreking: (de datum volgt later)
  Trainers: Ine en Claudine

Waar?

▪ De trainingen vinden plaats in een sportzaal in Oudenaarde of Zottegem.

▪ De gesprekken gaan door in het CGG van Oudenaarde, Sint-Jozefsplein 2A behalve voor de reeks van Zottegem, waar de gesprekken zullen doorgaan op de locatie Zuster Angelalaan 1, te Zottegem.

Kostprijs?

Deelname aan de reeks kost 150 € voor het intakegesprek, de training en de nabespreking. Cliënten met verhoogde tegemoetkoming betalen 55 €.

Wil je extra informatie, of heb je vragen, neem gerust contact via ons algemeen nummer: 078/15.55.70.

KLIK HIER VOOR FOLDER

Praatgroep voor nabestaanden na zelfdoding

ROUWEN NA ZELFDODING

Iemand verliezen door zelfdoding is één van de meest ingrijpende ervaringen die een mens kan meemaken. Als nabestaande blijf je achter met een kluwen van emoties en heel wat vragen… Rouwen is een weg die aanvankelijk onmogelijk lijkt. Gesprekken en contact met lotgenoten kan hierbij helpend zijn. De gespreksgroep wil een veilige ruimte bieden om te praten over de zelfdoding, de overledene en wat dit allemaal met je doet. Al pratend en luisterend help je jezelf en de ander. Aansluiten bij deze gespreksgroep kan na een kennismakingsgesprek.

BEGELEIDERS

Bart Vancraeynest, Master in de klinische psychologie
Veerle Timmerman, ervaringsdeskundige

PRIJS

11 euro (CGG-tarief) of 4 euro (sociaal tarief)

CONTACT

Voor verdere informatie/ inplannen kennismakingsgesprek: 
T.078 15 55 70
Mail: nazelfdoding.aalst@werkgroepverder.be

KLIK HIER VOOR FOLDER

 

 

Help! Mijn kind heeft een eetstoornis

Deze oudertraining is ontwikkeld door Eetexpert en gericht op ouders van een kind met een (vermoeden van) eetstoornis.

DOEL

Het doel van deze training is:

 • De kennis vergroten over eetstoornissen,
 • Begrip voor hun kind vergroten
 • Verbeteren van vaardigheden in het dagelijks leven

VOOR WIE

 • Ouders die hun kind met een eetstoornis beter willen begrijpen.
 • Ouders die op zoek zijn naar vaardigheden om met hun kind in de thuissituatie om te gaan.
 • Ouders die graag in contact komen met andere ouders van kinderen met eetstoornissen.

KOSTPRIJS

Deze training wordt georganiseerd vanuit het CGG Aalst binnen de Conventie psychologische functies in de eerste lijn* en in samenwerking met het OLV-ziekenhuis Aalst. De sessies gaan afwisselend door op het CGG en in het OLV.  

* Dit betekent dat de kosten onmiddellijk verrekend worden via het RIZIV en dat deelnemers enkel een eigen bijdrage van 2,5 euro per groepssessie en 11 euro voor het afrondingsgesprek (of 4 euro bij verhoogde tegemoetkoming) dienen te betalen.

LOCATIE

CGG Zuid-Oost-Vlaanderen
 Keizersplein 4
 9300 Aalst

OLV Campus Aalst
Moorselbaan 164
9300 Aalst

Data

Maandagen van 18u tot 20u

 • 16 oktober 2023

 • 23 oktober 2023

 • 6 november 2023

 • 13 november 2023

 • 27 november 2023

 • 4 december 2023

Terugkomsessie

 • 29 januari 2024

KLIK HIER VOOR FOLDER