Zuid-Oost-Vlaanderen

Preventie

Het team drugpreventie en -begeleiding is een deelwerking van het CGG Zuid-Oost-Vlaanderen die preventief werkt rond verslavingsproblematieken (tabak, alcohol en andere drugs, medicatie, gamen en gokken). Bekijk gerust de presentatie van onze werking voor meer informatie (klik hier).

Wij bieden zowel informatie en advies, vorming, intervisie en coaching aan intermediairs werkzaam binnen Zuid-Oost-Vlaanderen in diverse sectoren: arbeid, welzijn en gezondheid, onderwijs, lokale besturen, politie en justitie, vrije tijd en cultuur, algemene bevolking, … Dit gebeurt zoveel mogelijk op maat.

  • Informatie en advies

U kan bij ons terecht met eender welke vraag over de verslavingsthema’s. Bv. over verschillende soorten drugs, wetgeving, hoe omgaan met, kortdurende interventies, doorverwijsmogelijkheden…

  • Vorming en training

We streven ernaar om informatie en vaardigheden op maat aan te reiken. Bij de vormingen en trainingen kunnen volgende thema’s aan bod komen: productinformatie, basiskaders rond verslaving, wetgeving, signalen herkennen en bespreekbaar stellen, kortdurende interventies, preventieve acties in de klas, de do’s en don’ts bij preventie, hulpverleningsmogelijkheden…

  • Coaching

We ondersteunen en begeleiden organisaties in het uitwerken van een alcohol- en drugbeleid. In het coachingsproces besteden we aandacht aan de visie, regelgeving en procedures, begeleiding, educatie en structurele maatregelen.

  • Overleg

We zijn een vaste partner in lokale en regionale overlegstructuren binnen diverse sectoren.

We organiseren het lokaal drugoverleg en scholenoverleg in verschillende steden en gemeenten in onze regio. 

Tot slot kunt u ook bij ons terecht voor het uitlenen van materialen voor eigen preventie-initiatieven.

Kostprijs?

Team Drugpreventie en -begeleiding wordt voor het preventiewerk erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse overheid en werkt volgens vastgelegde tarieven (klik hier).

Contactgegevens

preventieTAD@zov.be en 078 15 55 70