De Pont

Samenwerken aan een antwoord op uw vraag

Groepsaanbod

You(th) Mind

Deze groep gaat opnieuw door op 18/11 - 25/11 - 2/12 - 9/12 - 16/12/2024. Deze groep gaat dus steeds door op maandag van 17:00 – 20:00. Meer info in deze folder: Folder YOU(th) Mind 2024.pdf

Ik-versterkende groep

In het CGG organiseren we een groepstraining voor jongeren die sterker in hun schoenen willen staan. We gaan dit doen via gesprekken, spelopdrachten en creatief werken. Eerstvolgende data:

 • Lier: maandag 15/07/2024 t.e.m. 19/07/2024 
 • Mechelen:  maandag 15/07/2024 t.e.m. 19/07/2024

Meer info in deze Folder IK-groep.pdf

Onder de ijsberg

Een aanbod voor ouders die het gedrag van hun kind proberen begrijpen en zich daarin vaak machteloos voelen, niet weten hoe hun kind zich voelt of waarbij de ouder-kind interactie herhaaldelijk negatief kleurt. Voor ouders die gemotiveerd zijn stil te staan bij hun eigen gevoelens en die van hun kind en zich hierin willen laten steunen.

Ons aanbod biedt een ervaringsgericht oefenen met emotionele afstemming: verbinden met zichzelf, en verbinden met het eigen (innerlijke) kind. Onderweg naar emotionele verbinding tussen jou en je kind spreken we met een kleine groep ouders in totaal zes keer samen af. Hierbij is een goede vriend, partner, familielid, … drie keer welkom als steun voor jou in de golven van het onderweg zijn.

Volgende data:

Wanneer?
De volgende reeks zal doorgaan op dinsdagvoormiddag van 9.30u-11.30u op volgende data in 2024: 15/10, 22/10, 5/11, 12/11, 26/11, 3/12 en 10/12 (reservedatum). Er zal individueel een afrondingsgesprek plaatsvinden op 17/12 in de voormiddag.

Meer info in deze Flyer Onder de Ijsberg(1).pdf

Kinderen ondersteunen na trauma

Kinderen die heftige ervaringen hebben meegemaakt hebben het soms moeilijk. Hoe blij je als ouders daarin overeind? Hoe kan je opnieuw rust brengen in je gezin? Hoe kan je je kind helpen en beter begrijpen? Lees in onze folder over de infosessie en de eerstvolgende data.

Data:

Woensdag 22 mei 2024 - CGG De Pont Mechelen

Jouw kind emotioneel ondersteunen

WIE : Deze infosessie is bedoeld voor ouders (en/of andere steunfiguren) die zich zorgen maken over het emotionele welzijn van hun kind en zoekend zijn naar hoe zij hun kind beter kunnen begrijpen en zo goed als mogelijk kunnen ondersteunen in moeilijke tijden.
Het aanbod is voor iedereen toegankelijk. We hopen in de eerste plaats al iets te kunnen bieden aan de mensen op de wachtlijst, maar ook lopende of afgeronde begeleidingen (binnen om het even welk team) zijn welkom. Evenals externen.

WANNEER :

- donderdag 13/6/24, 9u30-11u30 (Lier)

- dinsdag 9/7/2024 10.00 -12.00 uur

- dinsdag 6/8/2024 14.00 - 16.00 uur

- donderdag 12/09/24, 9u30-11u30 (Mechelen)

- dinsdag 8/10/2024 10.00 - 12.00 uur (Boom)

- dinsdag 5/11/2024 13.00-15.00 (Mechelen)

MEER INFO : In bijlage vinden jullie de folder van de infosessie ‘jouw kind emotioneel ondersteunen’.

INSCHRIJVEN : via deze link naar het inschrijfformulier

Surfen op emoties

Surfen op Emoties is een groepstraining voor jongeren tussen 15 jaar en 20 jaar die reeds in begeleiding zijn bij een hulpverlener. We gaan samen met de jongeren aan de slag om gedrag waardoor ze in de problemen komen te verminderen en gedrag dat hen helpt (vaardigheden) te vermeerderen. Het doel is om zichzelf en anderen beter te begrijpen en te waarderen.

We richten ons op jongeren die last hebben van overspoelende/heftige emoties,  het moeilijk vinden om een crisis veilig te doorstaan/ zichzelf af te leiden en tot rust te brengen. We verwachten dat jongeren gemotiveerd zijn om aan de slag te gaan met gevoelens en gedrag en hierover te spreken in kleine groep.

Denk je voor één van jullie jongeren aan het groepsaanbod? Jullie kunnen hen doorlopend aanmelden door te mailen naar surfenopemoties@cggdepont.be

We sturen jullie dan een korte administratieve vragenlijst op en zetten de jongere dan op onze lijst. Van zodra een volgende groepsdatum nadert, worden de intakegesprekken gepland.

Hier vinden jullie de infoflyer terug met de belangrijkste informatie.

Dialectische Gedragstherapie (DGT)

DGT staat voor Dialectische Gedragstherapie en is een therapievorm die werd ontwikkeld door Marsha Linehan, ​ een Amerikaanse psychologe en ervaringsdeskundige.

Ze merkte dat de klassieke behandeling met gedragstherapie de cliënten onvoldoende hielp. Als er teveel wordt ingezet op verandering, kan dit een gevoel van onbegrip oproepen, als er anderzijds enkel erkenning wordt gegeven aan de last, verandert er ook weinig.
Ze ontwikkelde daarom een therapievorm waar op beide pijlers wordt ingezet: acceptatie en verandering met als doel meer evenwicht vinden.

DGT werd ontwikkeld voor mensen die kampen met o.a. volgende klachten:

 • Heftige, overweldigende emoties of regelmatige stemmingswisselingen
 • Ontregeling van het denken: vb. alles of niets denken, moeite om te relativeren, ...
 • Problemen in relaties met anderen
 • Niet weten wie je bent
 • Gevoelens van leegte
 • Angst om in de steek gelaten te worden
 • Zich klein voelen in vergelijking met anderen
 • Zich vaak tekort gedaan voelen
 • Verlies van contact met de realiteit
 • Schadelijk gedrag vertonen om om te gaan met moeilijke emoties: vb. zelfverwonding, eetproblemen, middelenmisbruik (alcohol, drugs, medicatie), zelfmoordgedachten, zelfmoordplannen, zelfmoordpogingen.

DGT is een combinatie van vaardigheidstraining met individuele therapie.

De focus ligt hierbij op het verminderen van gedrag met schadelijke gevolgen en het aanleren van ander, nieuw, vaardig gedrag in alle relevante situaties.

De vaardigheidstraining is opgedeeld met focus op het aanleren van verschillende vaardigheden:

Mindfulness of aandachtvaardigheden:

De realiteit zien zoals ze is – aandacht besteden aan en bewust worden van jezelf (gevoelens, gedachten, gedrag) en jouw omgeving, op een milde en oordeelvrije manier.

Intermenselijke vaardigheden:

Omgaan met anderen met respect voor jezelf, de ander en de relatie. Iets leren vragen, conflicten oplossen, grenzen stellen, ...

Emotieregulatievaardigheden:

Emoties leren (h)erkennen, benoemen en begrijpen – controle verwerven over de reactie op gevoelens en zo jouw gedrag minder afhankelijk maken van jouw stemming – de geladenheid van jouw emoties doen afnemen en zo jouw emotionele draagkracht bevorderen.

Crisisvaardigheden of frustratietolerantievaardigheden:

Moeilijke momenten leren door te komen zonder over te gaan tot gedrag dat schadelijk is voor jezelf of anderen. Kleine zaken uitproberen die je kunnen helpen om momenten van crisis draaglijk te maken.

Naast de vaardigheidstraining en de individuele therapie, krijg je ook huiswerkopdrachten mee.

Aan het einde van elke sessie van de vaardigheidstraining, krijg je oefeningen mee waar je thuis zelf mee aan de slag gaat. Op deze manier leer je de vaardigheden toe te passen in je dagelijks leven. Aan het begin van elke sessie bespreken we hoe dit verliep. Als er vragen zijn over het huiswerk kan je de trainers hierover bellen of e-mailen tijdens de werkuren.

Voor elke sessie bij jouw individuele therapeut dien je een dagboekkaart bij te houden en kan er gevraagd worden om ketenanalyses in te vullen, zowel probleem- als oplossingsanalyses.

Het traject duurt in totaal ongeveer een jaar. De vaardigheidstrainingen worden georganiseerd in 3 modules van telkens 10 sessies. Deze sessies gaan door op dinsdagvoormiddag van 10u-12u30 en niet in de schoolvakanties. De vaardigheidstraining wordt momenteel enkel in onze vestiging in Mechelen georganiseerd. De individuele psychotherapie vindt ook wekelijks plaats, moment te bepalen in samenspraak met jouw individuele therapeut. De individuele therapie kan in de vestiging in Mechelen, Lier of Boom doorgaan. Er wordt dus wel een engagement gevraagd als je wil instappen in een DGT traject.

We werken met een open groep, wat wil zeggen dat er op verschillende momenten in het jaar kan ingestapt worden als er plaats vrijkomt. De modules starten telkens in september, december en maart.

Opgelet! We werken met een wachtlijst.

Kostprijs

Gewone prijs: € 11 per sessie

Verhoogde tegemoetkoming: €4 per sessie.

De vaardigheidstraining is vooruit te betalen per module (€110 of €40) + éénmalig een administratieve kost van €20

Interesse?

Indien je interesse hebt in het DGT-aanbod, kan je je inchrijven voor één van onze gratis infosessies. Bij aanmelding wordt er een korte screening gedaan over de reden van interesse. Tijdens de infosessie wordt er door de trainers informatie gegeven over DGT en je krijgt de kans om eens aan de lijve te ondervinden wat de training inhoudt. De trainers zijn natuurlijk ook ter beschikking voor al jouw vragen. Na het volgen van de infosessie kan je beslissen of je deel wil nemen aan de groep en een intake plannen om dit samen met een therapeut verder te verkennen.

Volgende data van de infosessies:

Deze gaan telkens door om 18u en duren ongeveer een uurtje (in Mechelen):

 • 17/06/24

Inschrijven kan door contact op te nemen met Karolien De Meerleer

- via e-mail op: dgt@cggdepont.be

- of telefonisch op het nummer 015 42 08 32

Het CGG werkt regio-gebonden, ook wat het DGT aanbod betreft.

Acceptatie en Commitment Therapie (ACT)

Wat is ACT?

ACT staat voor Acceptatie en Commitment Therapie, een wetenschappelijk gefundeerde psychotherapie waarvan de effectiviteit bij tal van problematieken werd aangetoond.
ACT helpt je het leven te creëren dat je wilt, welke gevoelens of gedachten er ook in je omgaan. Het is een actieve vorm van groepstraining. Je leert en oefent nieuwe manieren om de kwaliteit van je leven te verbeteren en je leert om te gaan met gedachten en gevoelens die je hierbij in de weg staan.
We gaan aan de slag in een groep van maximum 12 personen en werken met oefeningen en gesprekken.

Voor wie?

ACT richt zich niet op één bepaalde problematiek en is in principe geschikt voor een
zeer breed publiek. ACT kan helpend zijn voor cliënten die vaak verstrikt raken in piekergedachten, oordelen, negatieve gedachten over zichzelf en anderen,herinneringen, dwang- of andere hinderlijke gedachten, die hen beletten om datgene te doen wat belangrijk of waardevol is in hun leven.
Daarnaast is ACT ook nuttig bij cliënten die in de problemen komen doordat ze
ongewenste gevoelens en gedachten op een of andere manier proberen te vermijden (bv. door drank- of druggebruik, conflictvermijding,slapen, zichzelf isoleren, etc.).
ACT kan ook helpen om zicht te krijgen op en meer contact te krijgen met de richting die cliënten uit willen in hun leven.

Praktisch

De cursus bestaat uit 9 groepssessies en 1 terugkomsessie. Vóór aanvang van deze sessies is er een kennismakingsgesprek met één van de groepstherapeuten.
Voor elke groepssessie betaal je evenveel als voor een individueel gesprek in het CGG.
Reguliere bijdrage(11 euro) of verhoogde tegemoetkoming (4 euro). We bespreken dit met jou tijdens het kennismakingsgesprek. Daarnaast  vragen we ook een bijdrage van 20 euro voor het cursusmateriaal.
De prijs van het volledige programma,cursusmateriaal en geluidsopnames van oefeningen inbegrepen, wordt betaald op het kennismakingsgeprek of ten laatste 14 dagen nadien.

Data

De groep loopt van donderdag 5 oktober tot 21 december 2023 en zal telkens doorgaan op donderdagnamiddag van 13u tot 15.30u te Mechelen.

Hier is een overzicht van de data:

 • Donderdag  5 oktober 2023
 • Donderdag  12 oktober 2023
 • Donderdag  19 oktober 2023
 • Donderdag  26 oktober 2023
 • Donderdag  23 november 2023
 • Donderdag 30 november 2023
 • Donderdag  7 december 2023
 • donderdag  14 december 2023
 • Donderdag 21 december 2023

In januari 2024 plannen we een terugkomsessie (sessie 10) waarin we samen bekijken hoe je er in slaagt om ACT toe te passen in je eigen leven.

Interesse? Vragen?

Voor verdere vragen of opmerkingen kan je steeds terecht bij:

Karen Van Dessel , 03/480 18 01, karen.vandessel@cggdepont.be

Lut Helsen, 015/42 08 32, lut.helsen@cggdepont.be

 

Kinderen uit de knel

Kinderen uit de Knel is een groepsprogramma voor zes ouderparen en hun kinderen.
Het is bedoeld voor ouders die verstrikt zijn geraakt in scheidings-conflicten rond de zorg voor de kinderen, wonen, financiën en andere belangrijke onderwerpen. Deze conflicten kunnen korter of langer duren en beïnvloeden het leven en welzijn van alle betrokkenen, kinderen, ouders en hun netwerk. Onderzoek toont aan dat kinderen lijden onder strijdende ouders, zeker wanneer die strijd doorgaat na de scheiding. En ouders lijden onder de machteloos makende strijd.
Gebleken is dat een groepsaanpak bij deze problematiek vaak zeer goed werkt.

OUDERGROEP EN KINDERGROEP
De oudergroep (ex-partners) komt 8 keer 2 uur bij elkaar.
In dezelfde tijd komen de kinderen in een groep bij elkaar.
De ouders leren de onderlinge strijd te verminderen en oplossingen te vinden voor steeds terugkerende problemen. Het welzijn van de kinderen staat hierin steeds centraal. De groepsleden blijken elkaar goed te kunnen helpen. De twee therapeuten scheppen een omgeving waarin positieve verandering mogelijk is. Zij geven informatie, opdrachten en oefeningen die ouders helpen nieuwe en constructieve stappen te maken.
De kinderen maken met elkaar films, posters, tekeningen, graffiti, theater en muziek rond het thema ‘ouders die strijden’. Zij kunnen hier ook over spreken maar het hoeft niet. Wij richten ons op de krachten van de kinderen en op het vergroten van weerbaarheid.

Aan het eind wordt geëvalueerd en kijken we met ouders en kinderen of er nog een vervolgtraject nodig is.

VERLOOP
• Aanmelding: kandidaten worden uitgenodigd voor intake na contactname door beide ouders en terugzenden van
ingevulde vragenlijsten door beide ouders
• Intake: 2 gesprekken met ouders samen (in het 2e gesprek worden de kinderen betrokken)
• Netwerkbijeenkomst (vlak voor de opstart van de groepen): elke ouder nodigt minimaal één persoon uit zijn netwerk
uit voor informatie rond programma
• Ouder- en kindergroepen: 8 bijeenkomsten van 2u met een pauze, om de 2 weken
→ Oudergroep: 6 ouderparen, 2 therapeuten
→ Kindergroep: met 2 therapeuten
• Evaluatiegesprek en/of terugkoppeling naar de verwijzer

Aanmelden kan doorlopend (liefst zo spoedig mogelijk in functie van intakegesprekken en beschikbaarheid) via 015/42.08.32 of kinderenuitdeknel@cggdepont.be

LOCATIE

Intakes/netwerkbijeenkomst en groepssessies: CGG De Pont te Mechelen
(Lange Ridderstraat 20 2800 Mechelen)

KOSTPRIJS
- Bij CGG standaardtarief €11 per sessie per ouder
o Te betalen voor start van sessie 1 – totaalbedrag van €141
- Bij CGG verminderd tarief €4 per sessie per ouder (bij verhoogde tegemoetkoming of collectieve schuldbemiddeling
o Te betalen voor start van sessie 1 - totaalbedrag van €64
In het totaalbedrag zijn intake 2 (ouder en kind(eren)) en evaluatiegesprek inbegrepen. Voor tussentijdse gesprekken en follow up gesprekken wordt eveneens het CGG standaardtarief of verminderd tarief gehanteerd. Bijkomend vragen we een supplement van 20€ voor administratie en het werkboek dat tijdens de sessies gebruikt zal worden.

Meer info:
www.kinderenuitdeknel.be

Moedig ouderschap

Wat kan je verwachten? 

Een aanbod voor ouders die vastlopen in de opvoeding met hun kinderen, waarbij we proberen te zoeken naar een gezonde en respectvolle ouder-kindrelatie. We bekijken hoe een ouder in moeilijke situaties kan reageren vanuit basisrust en vastberadenheid, te midden van soms machteloze en uitdagende omstandigheden. 

Je kind stelt soms gedrag waarbij je als ouder geen controle of invloed lijkt te hebben? Dit kan bijvoorbeeld gaan over schoolweigering, niet uit bed willen komen, suïcidale uitingen, verbaal of fysiek geweld, …. Vanuit moedig ouderschap willen we samen op zoek gaan naar hoe je als ouder kan blijven staan in je ouderpositie, zonder de verbinding met je kind te verliezen.  

Aanmelden kan via e-mail: moedigouderschap@cggdepont.be 

Meer informatie vind je in deze flyer (info volgt).

Eerstvolgende groep start in September / Oktober, zodra er voldoende inschrijvingen zijn. De groep zal doorgaan op woensdagavond.

Kwetsbaar sterk ouderschap

Kwetsbaar sterk ouderschap is een groepsprogramma voor ouders met een psychische kwetsbaarheid (, hun partner) én hun kinderen. Het zijn 5 sessies waarin we samen spreken over de impact van deze psychische kwetsbaarheid op jullie gezin, verbinding maken, vragen beantwoorden en stilstaan bij ieders noden.

De sessies gaan steeds door op maandagavond (17u-19u) in UPC Duffel. De volgende data zijn: 23/9, 30/9, 7/10, 14/10 en 21/10.

Contact: karin.tilmans@cggdepont.be of sara.vermeylen@emmaus.be

Meer info vind je in onze flyer.

Ouderschap in een conflictueuze scheidingssituatie

Informatief en interactief online aanbod voor ouders die worstelen met hun ouderschap in een conflictueuze echtscheiding. Geschikt voor ouders waarbij slechts 1 van de 2 ouders wenst deel te nemen. Bestaat uit 3 sessies.

Volgende data: 15/5/24 - 29-5/24 - 12-6-24, van 9u15-11u45

Contact: kinderenuitdeknel@cggdepont.be

Meer info vind je in deze flyer.

MBT-I

Ervaar je moeilijkheden in het omgaan met je emoties? Loop je vast in bepaalde patronen met relationele en/of psychologische moeilijkheden tot gevolg? Wil je graag bijleren hoe je jezelf en anderen beter kan begrijpen?

In deze groepstraining verstevigen we jouw mentalisatievermogen. Mentaliseren is nadenkenen reflecteren over onszelf en andere in gedachten, gevoelens, verlangens, wensen, etc. Mentaliseren helpt ons stil te staan bij wat er omgaat in ons eigen hoofd en dat van anderen, en hoe dit aanleiding geeft tot onze reacties en gedragingen.

12 sessies, op volgende data (2024): 16/05; 23/05; 06/06; 13/06; 20/06; 18/07; 08/08; 22/08; 29/08; 05/09; 12/09; 19/09

Het gaat door op donderdag van 13u tot 15u in de vestiging in Lier.

Info en aanmelden via 015 28 74 74

Meer info vind je in deze flyer.

 

Angst de baas

Wil je leren hoe je met angstgevoelens kunt omgaan zonder dat ze een minder belemmerende rol in jouw leven spelen? De vaardigheidstraining "angst de baas" helpt jou om beter om te gaan met angst, paniek en piekeren.

9 sessies, data nog te bepalen.

Contact: katya.colson@cggdepont.be

Meer info vind je in deze flyer .

Vast in verlies

Wil je samen met lotgenoten zoeken naar een manier om het verlies in je leven een plaats te geven en het verdriet een minder belemmerende rol in jouw dagelijks leven te laten spelen? In deze groep kom je meer te weten over rouw, de verwerking, en hoe jij daar zelf invloed op kunt uitoefenen. De gespreksgroep wil tijdens de sessies ruimte bieden voor het eigen verliesverhaal van de deelnemers en het persoonlijke rouwproces.

7 sessies, vanaf 20/2/24 - 2/4/24, dinsdagnamiddag 14u-17u

Meer info vind je in deze flyer.

Time-out

In deze groep staan we stil bij verschillende aspecten van conflicten en escalaties tussen partners en ex-partners. Wat verstaan we onder geweld of agressie? Hoe ziet stress en spanningsopbouw eruit en hoe kan je hier anders mee leren omgaan. We bekijken patronen en dynamieken binnen relaties die maken dat je telkens opnieuw vastloopt ondanks de liefde. Hoe anders leren communiceren? Wat is het effect op kinderen? Wat is de rol van alcohol en drugs? Deze en andere thema’s komen aan bod.

Aantal sessies: 10
Locatie: Mechelen

Contact: forensischteam@cggdepont.be of 015/42.08.32

Hervalpreventie seksueel grensoverschrijdend gedrag

In deze groep wordt er rond doelstellingen van hervalpreventie, herstel en welzijnsbevordering gewerkt vanuit het RNR en GLM-kader. Er worden verschillende methodieken gebruikt, zoals bijvoorbeeld psycho-educatie, ervaringsgerichte oefeningen, rollenspellen en groepsgesprekken. Je krijgt wekelijkse huiswerkopdrachten. Deze groep is een samenwerking tussen CGG en CAW.

Voor wie? Vrijwillige en justitieel opgelegde hulpverlening.
Aantal sessies: 35
Locatie: Mechelen

Contact: Jessica Van Vreckem en Lynn Gastmans
E-mail: forensischteam@cggdepont.be / aanmeldingen.sd@cawboommechelenlier.be
Tel: 0479 22.97.64