De Pont

Samenwerken aan een antwoord op uw vraag

Groepsaanbod

You(th) Mind

Deze groep gaat opnieuw door op 20/11, 27/11, 4/12, 11/12 en 18/12. Meer info in deze folder: Folder YOU(th) Mind.pdf

Ik-versterkende groep

In het CGG organiseren we een groepstraining voor jongeren die sterker in hun schoenen willen staan. We gaan dit doen via gesprekken, spelopdrachten en creatief werken. Eerstvolgende data:

 • Krokus 24 (12 febr 2024 tem 16 febr 2024): zowel een groep in Lier als in Mechelen

Meer info in deze Folder IK-groep.pdf

Onder de ijsberg

Een aanbod voor ouders die het gedrag van hun kind proberen begrijpen en zich daarin vaak machteloos voelen, niet weten hoe hun kind zich voelt of waarbij de ouder-kind interactie herhaaldelijk negatief kleurt. Voor ouders die gemotiveerd zijn stil te staan bij hun eigen gevoelens en die van hun kind en zich hierin willen laten steunen.

Ons aanbod biedt een ervaringsgericht oefenen met emotionele afstemming: verbinden met zichzelf, en verbinden met het eigen (innerlijke) kind. Onderweg naar emotionele verbinding tussen jou en je kind spreken we met een kleine groep ouders in totaal zes keer samen af. Hierbij is een goede vriend, partner, familielid, … drie keer welkom als steun voor jou in de golven van het onderweg zijn.

Volgende data:

2023: Di. 10-12u vanaf 17/10 

2024: Di. 18-20u vanaf 6/2  

Meer info in deze Flyer Onder de Ijsberg(1).pdf

Kinderen ondersteunen na trauma

Kinderen die heftige ervaringen hebben meegemaakt hebben het soms moeilijk. Hoe blij je als ouders daarin overeind? Hoe kan je opnieuw rust brengen in je gezin? Hoe kan je je kind helpen en beter begrijpen? Lees onder folder over onze infosessie en de eerstvolgende data :Kinderen ondersteunen na trauma (2).pdf

Jouw kind emotioneel ondersteunen

WIE : Deze infosessie is bedoeld voor ouders (en/of andere steunfiguren) die zich zorgen maken over het emotionele welzijn van hun kind en zoekend zijn naar hoe zij hun kind beter kunnen begrijpen en zo goed als mogelijk kunnen ondersteunen in moeilijke tijden.
Het aanbod is voor iedereen toegankelijk. We hopen in de eerste plaats al iets te kunnen bieden aan de mensen op de wachtlijst, maar ook lopende of afgeronde begeleidingen (binnen om het even welk team) zijn welkom. Evenals externen.

WANNEER : In september en oktober staan drie infosessies gepland, ééntje in elk van onze vestigingen.

 • op woensdag 20/09/2023 van 9.30 tot 11.30 in Mechelen (Lange Ridderstraat 20, 2800 Mechelen)
 • op vrijdag 29/09/2023  om 9.00 tot 11.00 in Boom (Colonel Silvertopstraat 10, 2850 Boom)
 • op donderdag 12/10/2023 om 15.30 tot 17.30 in Lier (Paradeplein 2/B3, 2500 Lier)

 

MEER INFO : In bijlage vinden jullie de folder van de infosessie ‘jouw kind emotioneel ondersteunen’.

INSCHRIJVEN : via deze link naar het inschrijfformulier

Surfen op emoties

Surfen op Emoties is een groepstraining voor jongeren tussen 15 jaar en 20 jaar die reeds in begeleiding zijn bij een hulpverlener. We gaan samen met de jongeren aan de slag om gedrag waardoor ze in de problemen komen te verminderen en gedrag dat hen helpt (vaardigheden) te vermeerderen. Het doel is om zichzelf en anderen beter te begrijpen en te waarderen.

We richten ons op jongeren die last hebben van overspoelende/heftige emoties,  het moeilijk vinden om een crisis veilig te doorstaan/ zichzelf af te leiden en tot rust te brengen. We verwachten dat jongeren gemotiveerd zijn om aan de slag te gaan met gevoelens en gedrag en hierover te spreken in kleine groep.

Denk je voor één van jullie jongeren aan het groepsaanbod? Jullie kunnen hen doorlopend aanmelden door te mailen naar surfenopemoties@cggdepont.be

We sturen jullie dan een korte administratieve vragenlijst op en zetten de jongere dan op onze lijst. Van zodra een volgende groepsdatum nadert, worden de intakegesprekken gepland.

Hier vinden jullie de infoflyer terug met de belangrijkste informatie.

Dialectische Gedragstherapie (DGT)

DGT staat voor Dialectische Gedragstherapie en is een therapievorm die werd ontwikkeld door Marsha Linehan, ​ een Amerikaanse psychologe en ervaringsdeskundige.

Ze merkte dat de klassieke behandeling met gedragstherapie de cliënten onvoldoende hielp. Als er teveel wordt ingezet op verandering, kan dit een gevoel van onbegrip oproepen, als er anderzijds enkel erkenning wordt gegeven aan de last, verandert er ook weinig.
Ze ontwikkelde daarom een therapievorm waar op beide pijlers wordt ingezet: acceptatie en verandering met als doel meer evenwicht vinden.

DGT werd ontwikkeld voor mensen die kampen met o.a. volgende klachten:

 • Heftige, overweldigende emoties of regelmatige stemmingswisselingen
 • Ontregeling van het denken: vb. alles of niets denken, moeite om te relativeren, ...
 • Problemen in relaties met anderen
 • Niet weten wie je bent
 • Gevoelens van leegte
 • Angst om in de steek gelaten te worden
 • Zich klein voelen in vergelijking met anderen
 • Zich vaak tekort gedaan voelen
 • Verlies van contact met de realiteit
 • Schadelijk gedrag vertonen om om te gaan met moeilijke emoties: vb. zelfverwonding, eetproblemen, middelenmisbruik (alcohol, drugs, medicatie), zelfmoordgedachten, zelfmoordplannen, zelfmoordpogingen.

DGT is een combinatie van vaardigheidstraining met individuele therapie.

De focus ligt hierbij op het verminderen van gedrag met schadelijke gevolgen en het aanleren van ander, nieuw, vaardig gedrag in alle relevante situaties.

De vaardigheidstraining is opgedeeld met focus op het aanleren van verschillende vaardigheden:

Mindfulness of aandachtvaardigheden:

De realiteit zien zoals ze is – aandacht besteden aan en bewust worden van jezelf (gevoelens, gedachten, gedrag) en jouw omgeving, op een milde en oordeelvrije manier.

Intermenselijke vaardigheden:

Omgaan met anderen met respect voor jezelf, de ander en de relatie. Iets leren vragen, conflicten oplossen, grenzen stellen, ...

Emotieregulatievaardigheden:

Emoties leren (h)erkennen, benoemen en begrijpen – controle verwerven over de reactie op gevoelens en zo jouw gedrag minder afhankelijk maken van jouw stemming – de geladenheid van jouw emoties doen afnemen en zo jouw emotionele draagkracht bevorderen.

Crisisvaardigheden of frustratietolerantievaardigheden:

Moeilijke momenten leren door te komen zonder over te gaan tot gedrag dat schadelijk is voor jezelf of anderen. Kleine zaken uitproberen die je kunnen helpen om momenten van crisis draaglijk te maken.

Naast de vaardigheidstraining en de individuele therapie, krijg je ook huiswerkopdrachten mee.

Aan het einde van elke sessie van de vaardigheidstraining, krijg je oefeningen mee waar je thuis zelf mee aan de slag gaat. Op deze manier leer je de vaardigheden toe te passen in je dagelijks leven. Aan het begin van elke sessie bespreken we hoe dit verliep. Als er vragen zijn over het huiswerk kan je de trainers hierover bellen of e-mailen tijdens de werkuren.

Voor elke sessie bij jouw individuele therapeut dien je een dagboekkaart bij te houden en kan er gevraagd worden om ketenanalyses in te vullen, zowel probleem- als oplossingsanalyses.

Het traject duurt in totaal ongeveer een jaar. De vaardigheidstrainingen worden georganiseerd in 3 modules van telkens 10 sessies. Deze sessies gaan door op dinsdagvoormiddag van 10u-12u30 en niet in de schoolvakanties. De vaardigheidstraining wordt momenteel enkel in onze vestiging in Mechelen georganiseerd. De individuele psychotherapie vindt ook wekelijks plaats, moment te bepalen in samenspraak met jouw individuele therapeut. De individuele therapie kan in de vestiging in Mechelen, Lier of Boom doorgaan. Er wordt dus wel een engagement gevraagd als je wil instappen in een DGT traject.

We werken met een open groep, wat wil zeggen dat er op verschillende momenten in het jaar kan ingestapt worden als er plaats vrijkomt. De modules starten telkens in september, december en maart.

Opgelet! We werken met een wachtlijst.

Kostprijs

Gewone prijs: € 11 per sessie

Verhoogde tegemoetkoming: €4 per sessie.

De vaardigheidstraining is vooruit te betalen per module (€110 of €40) + éénmalig een administratieve kost van €20

Interesse?

Indien je interesse hebt in het DGT-aanbod, kan je je inchrijven voor één van onze gratis infosessies. Bij aanmelding wordt er een korte screening gedaan over de reden van interesse. Tijdens de infosessie wordt er door de trainers informatie gegeven over DGT en je krijgt de kans om eens aan de lijve te ondervinden wat de training inhoudt. De trainers zijn natuurlijk ook ter beschikking voor al jouw vragen. Na het volgen van de infosessie kan je beslissen of je deel wil nemen aan de groep en een intake plannen om dit samen met een therapeut verder te verkennen.

Volgende data van de infosessies:

Deze gaan telkens door om 18u en duren ongeveer een uurtje (in Mechelen):

 • 18/09/23
 • 16/10
 • 20/11
 • 18/12
 • 15/01/24
 • 19/02
 • 18/03
 • 15/04
 • 20/05
 • 17/06

Inschrijven kan door contact op te nemen met Karolien De Meerleer

- via e-mail op: dgt@cggdepont.be

- of telefonisch op het nummer 015 42 08 32

Het CGG werkt regio-gebonden, ook wat het DGT aanbod betreft.

Acceptatie en Commitment Therapie (ACT)

Wat is ACT?

ACT staat voor Acceptatie en Commitment Therapie, een wetenschappelijk gefundeerde psychotherapie waarvan de effectiviteit bij tal van problematieken werd aangetoond.
ACT helpt je het leven te creëren dat je wilt, welke gevoelens of gedachten er ook in je omgaan. Het is een actieve vorm van groepstraining. Je leert en oefent nieuwe manieren om de kwaliteit van je leven te verbeteren en je leert om te gaan met gedachten en gevoelens die je hierbij in de weg staan.
We gaan aan de slag in een groep van maximum 12 personen en werken met oefeningen en gesprekken.

Voor wie?

ACT richt zich niet op één bepaalde problematiek en is in principe geschikt voor een
zeer breed publiek. ACT kan helpend zijn voor cliënten die vaak verstrikt raken in piekergedachten, oordelen, negatieve gedachten over zichzelf en anderen,herinneringen, dwang- of andere hinderlijke gedachten, die hen beletten om datgene te doen wat belangrijk of waardevol is in hun leven.
Daarnaast is ACT ook nuttig bij cliënten die in de problemen komen doordat ze
ongewenste gevoelens en gedachten op een of andere manier proberen te vermijden (bv. door drank- of druggebruik, conflictvermijding,slapen, zichzelf isoleren, etc.).
ACT kan ook helpen om zicht te krijgen op en meer contact te krijgen met de richting die cliënten uit willen in hun leven.

Praktisch

De cursus bestaat uit 9 groepssessies en 1 terugkomsessie. Vóór aanvang van deze sessies is er een kennismakingsgesprek met één van de groepstherapeuten.
Voor elke groepssessie betaal je evenveel als voor een individueel gesprek in het CGG.
Reguliere bijdrage(11 euro) of verhoogde tegemoetkoming (4 euro). We bespreken dit met jou tijdens het kennismakingsgesprek. Daarnaast  vragen we ook een bijdrage van 20 euro voor het cursusmateriaal.
De prijs van het volledige programma,cursusmateriaal en geluidsopnames van oefeningen inbegrepen, wordt betaald op het kennismakingsgeprek of ten laatste 14 dagen nadien.

Data

De groep loopt van donderdag 5 oktober tot 21 december 2023 en zal telkens doorgaan op donderdagnamiddag van 13u tot 15.30u te Mechelen.

Hier is een overzicht van de data:

 • Donderdag  5 oktober 2023
 • Donderdag  12 oktober 2023
 • Donderdag  19 oktober 2023
 • Donderdag  26 oktober 2023
 • Donderdag  23 november 2023
 • Donderdag 30 november 2023
 • Donderdag  7 december 2023
 • donderdag  14 december 2023
 • Donderdag 21 december 2023

In januari 2024 plannen we een terugkomsessie (sessie 10) waarin we samen bekijken hoe je er in slaagt om ACT toe te passen in je eigen leven.

Interesse? Vragen?

Voor verdere vragen of opmerkingen kan je steeds terecht bij:

Karen Van Dessel , 03/480 18 01, karen.vandessel@cggdepont.be

Lut Helsen, 015/42 08 32, lut.helsen@cggdepont.be